Wet- en regelgeving

Op het examen en de proeve van bekwaamheid voor octrooigemachtigden is de volgende wet- en regelgeving van toepassing:

Rijksoctrooiwet 1995
- artikel 23a, tweede, vijfde en zesde lid (Register van octrooigemachtigden)
artikel 23c (Examencommissie)
- artikel 23y, eerste, derde, vijfde en zesde lid (Bezwaar)

Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995
artikel 27a (Over te leggen bescheiden voor het examen)
- artikel 27b (Over te leggen bescheiden voor de proeve van bekwaamheid)
artikel 27c  (Kosten; uitslag)
- artikel 27d (Vereiste kennis)

Regeling vaststelling bedragen ex artikel 27c, tweede lid,
Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet1995
WJZ / 11170989 (Kosten)

Examenreglement
Reglement Examen en Proeve van bekwaamheid Octrooigemachtigden