Aanmeldingsprocedure

Plaatsing op de lijst van geïnteresseerden

Wanneer u interesse heeft in een specifieke opleiding, kunt u dat op de opleidingspagina aangeven via de 'Interesse'-knop. U wordt dan vrijblijvend op de lijst van geïnteresseerden geplaatst.  U ontvangt hiervan een aparte bevestiging.

Inschrijving

Wanneer de inschrijving voor de opleiding wordt opengesteld, benaderen wij geïnteresseerden op deze lijst per e-mail. Dit is doorgaans ongeveer vier maanden vóór de geplande start, en op basis van volgorde aanmelding. Bij opleidingen met een verplichte voortoets echter worden geïnteresseerden ongeveer zes maanden vóór de geplande start benaderd. Als u wilt deelnemen aan de opleiding, kunt u zich inschrijven via het in de e-mail bijgevoegde deelnameformulier.

Het maximum aantal beschikbare opleidingsplaatsen is 26. De eerste 26 personen die zich inschrijven binnen de gestelde termijn worden als deelnemers geplaatst. Zij ontvangen van deze inschrijving een bevestiging via de MijnGrotius klantportal.
Personen die niet geplaatst kunnen worden omdat de opleiding is voltekend, worden uitgenodigd voor de eerstvolgende opleiding.

NB:

  • Bij de opleiding Personenschade hebben aspirant-leden van de LSA voorrang
  • Bij de opleiding Insolventierecht hebben INSOLAD-leden voorrang
  • Bij de opleidingen Personenschade, Insolventierecht en Aanbestedingsrecht dient een voortoets met goed resultaat te worden afgelegd voordat definitieve deelname aan de opleiding mogelijk is