Aanmeldingsprocedure

Aanmeldingsprocedure

Indien u zich aanmeldt, wordt u op de lijst van geïnteresseerden voor de opleiding geplaatst. Uw aanmelding is vrijblijvend. U ontvangt een bevestiging van uw aanmelding waarin wordt aangegeven wanneer u naar verwachting wordt uitgenodigd voor de opleiding.

Wanneer u wordt uitgenodigd voor deelname aan de opleiding is een deelnameformulier bijgevoegd. De eerste 26 deelnemers die zich binnen de gestelde termijn hebben aangemeld zijn definitief ingeschreven voor de opleiding. Het maximum aantal deelnemers aan de opleiding is 26. U ontvangt een bevestiging van uw deelname indien u voor de opleiding bent geplaatst. Personen die wegens voltekening van de opleiding niet kunnen worden geplaatst, worden uitgenodigd voor de eerstvolgende opleiding.

NB:

  • Bij enkele opleidingen (zoals Arbeidsrecht, Contracteren en V&O) is de lijst van geïnteresseerden zeer omvangrijk. Hierbij worden naar schatting de eerste 50 personen van de lijst uitgenodigd. De eerste 26 personen die reageren op de uitnodiging worden geplaatst voor de opleiding.
  • Bij de opleiding Personenschade hebben de aspirant-leden van de LSA voorrang.
  • De inschrijving voor de aspirant leden INSOLAD voor de opleiding Insolventierecht verloopt via INSOLAD (www.Insolad.nl)
  • Bij de opleidingen Personenschade, Insolventierecht, Informaticarecht en Aanbestedingsrecht dient een voortoets met goed resultaat te worden afgelegd voordat u definitief kunt deelnemen aan de opleiding.