Annuleringsregeling specialisatieopleidingen Grotius Academie

Een annulering dient schriftelijk of per e-mail aan Bureau Grotius te worden doorgegeven. Als annuleringsdatum houdt Bureau Grotius de datum van de poststempel of ontvangst van het e-mailbericht aan.

Voortoets Grotius Academie (indien van toepassing)

Een deelnemer kan tot 2 weken voor aanvang van de voortoets kosteloos annuleren. Daarna worden de volledige kosten in rekening gebracht.

Specialisatieopleidingen Grotius Academie

Een deelnemer kan tot 8 weken voor aanvang van de opleiding kosteloos annuleren. Daarna worden kosten in rekening gebracht.

  1. Annulering tussen de 8 en 4 weken voor aanvang van de opleiding:

10 % van het cursusgeld

  1. Annulering tussen de 4 en 2 weken voor aanvang van de opleiding:

de helft van het cursusgeld

  1. Annulering vanaf 2 weken voor aanvang van de opleiding of tijdens de opleiding:

het volledige cursusgeld


Drie weken voor aanvang van de opleiding krijgt iedere deelnemer van Bureau Grotius een factuur toegestuurd.
Bureau Grotius behoudt zich het recht voor deelnemers uit te sluiten van deelname aan de opleiding wanneer de factuur niet voor aanvang van de opleiding is voldaan.

De reeds ontvangen ordners en cursusmateriaal dient u bij annulering te retourneren.