Klachtenreglement

Als u ontevreden bent over de door Stichting Grotius Academie geleverde diensten, kunt u een klacht indienen. Wij verwijzen u hiervoor naar het klachtenreglement (pdf, 66 kB).