Organisatie

CPO

Het Centrum voor Postacademisch juridisch Onderwijs (CPO) is verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit. Het CPO verzorgt het management van de Stichting Grotius Academie, de organisatie van de opleidingen, de financiële afrekening en de verantwoording daarvan. Daarnaast houdt het CPO zich bezig met de beleidsvoorbereidende en beleidsuitvoerende taken ten behoeve van het bestuur en de docententeams. De feitelijke werkzaamheden van de activiteiten van de Grotius Academie worden eveneens door het CPO uitgevoerd.

Team Bureau Grotius

Het team dat werkt binnen Bureau Grotius bestaat uit:

Opleidingsmanager
Mr. E.B.J. Jansen (Emile)

Onderwijscoördinator
Drs. J.H.J. Larosch (Jacqueline)

Opleidingscoördinatoren
I.W.J. van den Berg-Gasse (Ilona)
M.W.M. Bernts (Madelon)
Mr. R.J. van der Hoek (Remy)

Opleidingsassistenten
K.M.T. Fanoembi (Kim)
E. Golsteijn (Esther)
Mr. E. Heijnen (Emma)
F. van Oppenraaij (Femke)
S. Valk (Sandra)
E.J. Vuijk (Emma-Julia)