Aanmelden

Heb je interesse en voldoe je aan de voorwaarden voor een Grotius-beurs? Meld je dan via de contactpersoon van jouw universiteit aan. (pdf, 467 kB) Grotius Academie ontvangt graag uiterlijk 1 juni 2024 en uitsluitend via deze contactpersoon jouw Grotius-beursaanvraag voor het academische studiejaar 2024 - 2025.

Aanmelding via aanmeldformulier

Hieronder vind je het aanmeldformulier dat je vóór de deadline van ontvangst bij Grotius Academie van uiterlijk 1 juni 2024, volledig ingevuld, met alle verplichte bijlagen en waar nodig ondertekend, per e-mail dient te laten aanleveren. In het aanvraagformulier vind je bovendien een handige checklist met de verplichte bijlagen die je samen met dit aanmeldformulier moet laten toesturen.

LET OP: Alleen tijdig, waar nodig ondertekende, én complete aanvragen zullen voor selectie in aanmerking komen en worden beoordeeld. Alle ontvangen informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Over de aanvraag zal uitsluitend met derden worden gecommuniceerd na toestemming van de kandidaat.

Procedure na aanmelding

Kandidaten die  tijdig een volledige aanvraag hebben ingediend, in samenspraak met hun facultaire contactpersoon, en die aan de selectiecriteria voldoen, worden geselecteerd en per e-mail uitgenodigd voor de selectiedag.