Aanmelden

Heb je interesse en voldoe je aan de voorwaarden voor een Grotius-beurs? Meld je dan via de contactpersoon van jouw universiteit vóór 1 juni 2023 aan om in aanmerking te komen voor een Grotius-beurs voor het academische studiejaar 2023-2024.

Aanmelding via aanmeldformulier

Hieronder vind je het aanmeldformulier dat je vóór de deadline van 1 juni 2023 volledig ingevuld en ondertekend dient in te dienen. In het aanvraagformulier vind je bovendien een handige checklist met de overige documenten die je samen met het aanmeldformulier  moet aanleveren.

Alleen tijdig aangeleverde, complete, en waar nodig ondertekende documenten worden beoordeeld. Alle ontvangen informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Over de aanvraag zal uitsluitend met derden worden gecommuniceerd na toestemming van de kandidaat.

Procedure na aanmelding

Kandidaten die  tijdig een volledige aanvraag hebben ingediend, in samenspraak met hun facultaire contactpersoon, worden per email uitgenodigd voor de selectiedag.