Voor wie is de beurs bedoeld?

Om in aanmerking te komen voor een Grotius-beurs gelden de volgende voorwaarden:

  • Je studeert rechtsgeleerdheid aan één van de in de Stichting Grotius Academie participerende Nederlandse universiteiten: Amsterdam (UvA), Groningen, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg

  • Het bovenstaande geldt voor je gehele studie, dus zowel voor de Bachelor-fase als de Master-fase

  • Je bent in het jaar van toekenning niet ouder dan 28 jaar en krijgt studiefinanciering

  • Je behoort tot de gemotiveerde, goede studenten van jouw studiejaar, wat niet alleen blijkt uit jouw cijfers, maar zeker ook uit je cv en je motivatie voor het specifieke buitenlandverblijf.  Je kunt daarbij goed motiveren waarom je buitenlandverblijf niet op een andere manier (aanvullend/geheel) gefinancierd kan worden en waarom de Grotius-beurs voor jou belangrijk is.

  • Je hebt een culturele achtergrond waarbij ofwel jijzelf alsook één van je ouders, óf 2 van je grootouders, zijn geboren in één van de doelgroeplanden (pdf, 41 kB)

  • Je beoogde buitenlandverblijf staat gepland in het 3e jaar van je Bachelor, of in de Masterfase, duurt minimaal twee (2) maanden, en is gericht op het volgen van één of meerdere vakken of een stage gerelateerd aan de rechtsgebieden van de opleidingen die de Grotius Academie aanbiedt.

  • Je hebt niet eerder een Grotius-beurs ontvangen