De aanvraag

Wil je in aanmerking komen voor een Grotius-beurs?

Je dient voor 1 juni 2023  en volledig ingevuld aanvraagformulier Grotius-beurs in te leveren bij de daarvoor bestemde instanties aan de faculteit (pdf, 243 kB) waar je als student staat ingeschreven.

Het aanvraagformulier is hier (pdf, 18 kB) op te vragen. Naast het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier dien je de volgende documenten in te leveren:

- Een persoonlijke en realistische motivering (max.500 woorden) m.b.t. jouw aanvraag. Hieruit moet tevens blijken dat het voorgenomen buitenlands verblijf niet op een andere wijze (geheel) kan worden gefinancieerd.

- Volledig curriculum vitae

- Overzicht studieresultaten en cijferlijst

- Een aanbevelingsbrief van een hoogleraar of andere docent

- Bewijs van toelating tot de onderwijsinstelling

- Bewijs van toelating tot de buitenlandse universiteit waar stage of studie zal worden gevolgd (of bevestigingsbrief van de buitenlandse universiteit indien definitieve toelating nog niet heeft plaatsgevonden)

Alle informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Over de aanvraag zal uitsluitend met derden worden gecommuniceerd na toestemming van de kandidaat.