Financiële afhandeling

Studenten die de Grotius-beurs toegekend hebben gekregen, ontvangen enkele weken vóór vertrek, via een eenmalige boeking op hun Nederlandse bankrekeningnummer, het aan hen toegekende beursbedrag.

Als voorwaarde voor deze uitbetaling geldt dat de kandidaat de Stichting Grotius Academie tijdig en ruimschoots vóór vertrek heeft voorzien van het definitieve bewijs van toelating van de buitenlandse universiteit.

Wanneer een kandidaat dit document niet (tijdig) kan overleggen, of zijn/haar studiegerelateerd buitenlandverblijf, zoals vermeld op het aanvraagformulier, tussentijds wijzigt, dan kan de selectiecommissie alsnog besluiten tot intrekking van de eerder toegekende beurs.

Grotius-beurs en afronding buitenlandverblijf

Bij toekenning van de Grotius-beurs lever je uiterlijk één (1) maand na afronding van je buitenlandverblijf ook een verslag (minimaal 3 A4)  inclusief een officieel document met daarin de door jou behaalde resultaten (Transcipt of Records / Transcript of Work) in bij de onderwijscoördinator van de Grotius Academie