Grotius-beurs

Wat is de Grotius-beurs?

De Grotius-beurs is een beurs die gemotiveerde studenten, met een specifieke achtergrond, de nodige financiële ondersteuning biedt voor een studie- of stageverblijf in het buitenland, meer specifiek op het gebied van de commerciële rechtspraktijk. De beurzen worden jaarlijks toegekend door de Stichting Grotius Academie.

Waaruit bestaat de Grotius-beurs?

De Grotius-beurs bestaat uit een eenmalig bedrag van minimaal € 1500,- tot maximaal € 3000,-. De hoogte van het beursbedrag is mede afhankelijk van de duur van het buitenlandverblijf, de bestemming en de status van de buitenlandse universiteit. De Grotius-beurs is een totale schenking.

Voorwaarde opleiding en raakvlak commerciële rechtspraktijk

Welke opleidingen zijn specifiek gericht op de commerciële rechtspraktijk of hebben daarmee duidelijke raakvlakken? Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan ondernemingsrecht, financieel recht, of contracteren. Het opleidingsaanbod van de Grotius Academie is tevens leidraad.

Over de Grotius Academie

De Grotius-beurs is een initiatief van de Stichting Grotius Academie. De Grotius Academie biedt postacademische specialisatieopleidingen aan voor juristen die al enige tijd werkzaam zijn in de advocatuur, het notariaat, het bedrijfsleven of bij de overheid. In de stichting participeren de faculteiten der rechtsgeleerdheid van de universiteiten van Amsterdam (UvA), Groningen, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Tilburg. Ook representanten van diverse juridische beroepsgroepen hebben zitting in het stichtingsbestuur.