Studeren in het buitenland met een Grotius beurs

De Grotius-beurs is bedoeld om talentvolle studenten, afkomstig uit een etnische minderheidsgroep te stimuleren en mogelijkheden te bieden om tijdens hun studie een stage of studie aan een buitenlandse universiteit te volgen in het kader van één of meerdere vakken op het gebied van de commerciële rechtspraktijk. Het minimale beursbedrag is € 1500,- en het maximale bedrag € 3000,-. De hoogte van het beursbedrag is mede afhankelijk van de duur van het buitenlands verblijf, de locatie en de status van de buitenlandse universiteit. De beurzen worden jaarlijks toegekend. De beurs is een totale schenking.

Commerciële rechtspraktijk
Met betrekking tot de voorwaarde dat de studie of stage in het kader van vakken op het gebied van de commerciële rechtspraktijk dient te zijn, geven de volgende door de Stichting Grotius Academie aangeboden opleidingen een indruk van de vakken die hierbij worden beoogd: Vennootschap- en Ondernemingsrecht, Financiering en Zekerheden, Insolventierecht, Onderneming en Aansprakelijkheid, Fusies en Overnames, Contracteren, Structured Finance, Mededingingsrecht, Onroerend goed en Financieel Recht.

Over de Stichting Grotius Academie
De Grotius-beurs is een initiatief van de Stichting Grotius Academie. De Stichting Grotius Academie verzorgt postacademische specialisatieopleidingen voor juristen die al enige tijd werkzaam zijn in de advocatuur, het notariaat, het bedrijfsleven of bij de overheid. In de stichting participeren de faculteiten der rechtsgeleerdheid van de universiteiten van Amsterdam (UvA), Groningen, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Tilburg. Ook representanten van diverse juridische beroepsgroepen hebben zitting in het stichtingsbestuur.