Procedure en selectie

De selectie bestaat vervolgens uit een schriftelijke en mondelinge fase.

De schriftelijke fase

De aanvraag wordt per faculteit door de daarvoor bestemde instantie beoordeeld aan de hand van de gestelde criteria en het ingevulde aanvraagformulier. Vervolgens draagt iedere faculteit maximaal drie kandidaten aan de selectiecommissie voor.

De mondelinge fase

De selectiecommissie, benoemd door het bestuur van de Stichting Grotius Academie, kan de geselecteerde kandidaten vervolgens uitnodigen om in juni 2023 te verschijnen voor een mondelinge toelichting op de aanvraag. De kandidaat kan worden uitgenodigd voor een selectiegesprek om toe te lichten waarom hij/zij in aanmerking komt voor een Grotius-beurs en te motiveren waarom het voorgenomen buitenlands verblijf niet op een andere wijze (geheel) kan worden gefinancierd. Op basis van deze gesprekken zal worden beslist welke kandidaten definitief een Grotius-beurs ontvangen. De hoogte van het beursbedrag is mede afhankelijk van de duur van het buitenlands verblijf, de locatie en de status van de buitenlandse universiteit.

Na de stage of studie

-Binnen één maand na afronding van de studie of stage aan de buitenlandse universiteit dien je een verslag van minimaal 3 pagina’s van de stage of studie en de eventueel behaalde resultaten aan de Stichting Grotius Academie toe te zenden.

-Binnen één maand na de afronding van de masterstudie dien je je afstudeerresultaten (cijferlijst) en een kopie van de masterbul aan de Stichting Grotius Academie toe te zenden.

Selectiecommissie

De selectiecommissie bestaat in 2022 uit de volgende bestuursleden van de Stichting Grotius Academie:

  • Mw. mr. E.D.G. Kiersch
  • Prof. mr. J.H.M. Willems
  • Prof. mr. dr. F.E.J. Beekhoven van den Boezem

Als beroepscommissie fungeert het dagelijks bestuur van de Stichting Grotius Academie.