Uitkering

De beurs wordt enkele weken voor het feitelijk vertrek naar de buitenlandse universiteit beschikbaar gesteld aan de kandidaat.

De Stichting Grotius Academie dient voor het beschikbaar stellen van de beurs van de kandidaat te ontvangen het bewijs van toelating tot de opgegeven buitenlandse universiteit (indien dit nog niet eerder door de Stichting Grotius Academie is ontvangen).

Kan een kandidaat dit document niet overleggen of wijzigt deze zijn studieplan zoals aangegeven op het aanvraagformulier, dan kan de selectiecommissie besluiten tot intrekking van de beurs.