Voor wie?

● Je studeert aan één van de, in de Stichting Grotius Academie participerende, faculteiten der rechtsgeleerdheid. Het gaat om de volgende universiteiten:

  • Amsterdam (UvA)
  • Groningen
  • Leiden
  • Maastricht
  • Nijmegen
  • Rotterdam
  • Tilburg.

● Je dient gebruik te maken van de regels van reguliere studiefinanciering en in het jaar van toekenning van de beurs niet ouder te zijn dan 28 jaar.

● Je behoort tot de goede studenten, hetgeen blijkt uit jouw cijfers en jouw motivatie.

● Je bent afkomstig uit een etnische minderheidsgroep. Daarvan is sprake indien zowel jijzelf bent geboren als één van je ouders is geboren in een van de  doelgroeplanden (pdf, 41 kB), hetzij ten minste twee van jouw grootouders zijn geboren in een van deze landen.

● Je gaat hetzij in het 3e jaar van de bachelorfase, hetzij na afronding van de bachelorfase, hetzij in de masterfase aan een buitenlandse universiteit een stage of studie volgen met een minimale duur van twee (2) maanden in het kader van één of meerdere vakken op het gebied, waarop de Grotius Academie opleidingen verzorgt (te vinden op de website van de Grotius Academie: www.ru.nl/grotiusacademie/opleidingen), en dus op het gebied van het algemeen bestuursrecht, het arbeidsrecht, het omgevingsrecht, het gezondheidsrecht, mededingingsrecht en de commerciële rechtspraktijk in brede zin.

● Je hebt niet eerder een Grotius-beurs ontvangen

● Je volgt jouw opleiding aan een Nederlandse universiteit, zowel in de bachelor- als in de masterfase.

● Je moet kunnen motiveren waarom het voorgenomen buitenlandsverblijf niet op een andere wijze (geheel) kan worden gefinancierd.