Voordracht- en selectieprocedure

Voordrachten via contactpersoon van jouw universiteit

Als je in aanmerking wilt komen voor de Grotius-beurs, meld je dan bij de contactpersoon van jouw universiteit. (pdf, 711 kB)
Elke afzonderlijke Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de in de Grotius Academie participerende universiteiten kan maximaal 3 kandidaten voordragen aan de selectiecommissie. De selectiecommissie is benoemd door het bestuur van de Stichting Grotius Academie. Kandidaten die aan de voorwaarden voldoen én een volledige voordracht vóór de deadline hebben ingeleverd, komen in aanmerking voor de beurs.

Selectieprocedure en selectiedag op 18 juni a.s.

De Grotius selectiecommissie nodigt de voorgedragen kandidaten uit om hun aanvraag voor de Grotius-beurs persoonlijk te komen toelichten tijdens de selectiedag. Deze selectiedag vindt plaats op 18 juni a.s. in de middag. De locatie is centraal in het land gelegen en wordt aan desbetreffende kandidaten tijdig gecommuniceerd.

Tijdens het korte gesprek staat onder meer de persoonlijke motivatie van de kandidaten voor de beurs centraal. De selectiecommissie beslist op basis van deze selectiegesprekken welke kandidaten daadwerkelijk een Grotius-beurs zullen ontvangen. Het individuele beursbedrag wordt mede bepaald door de duur van het buitenlandverblijf, de bestemming, en de status van de buitenlandse universiteit.

Selectiecommissie

De selectiecommissie bestaat in 2024 uit de volgende bestuursleden van de Stichting Grotius Academie:

  • Mr. E.D.G. Kiersch
  • Prof. mr. J.H.M. Willems
  • Prof. mr. dr. F.E.J. Beekhoven van den Boezem

Als beroepscommissie fungeert het dagelijks bestuur van de Stichting Grotius Academie.