Algemene Informatie

Doel Grotius specialisatieopleidingen

Het doel van een specialisatieopleiding is dat u in een periode van circa negen maanden een wezenlijke verdieping van kennis van en inzicht in het betreffende rechtsgebied verwerft. Daartoe is de Grotius werkmethode ontwikkeld. De opleidingen zijn zeer intensief, u dient daar terdege rekening mee te houden.

Werkmethode

Het accent van de opleiding ligt op grote zelfwerkzaamheid van de deelnemers. Tijdens de colleges staat een verdiepte behandeling van de stof, aan de hand van actuele ontwikkelingen, gecombineerd met een praktijkgerichte benadering voorop. Voorafgaand aan elke bijeenkomst ontvangt u ter bestudering een syllabus en een huiswerkopdracht. U dient rekening te houden met gemiddeld 15-20 uur voorbereidingstijd per dagdeel van 3 uur.
Om het interactieve karakter van de opleiding te behouden worden maximaal 26 deelnemers toegelaten.


Programma

Een opleiding bestaat doorgaans uit 10 dagbijeenkomsten. De opleiding begint met een tweedaags verblijf in een conferentieoord inclusief overnachting. De acht vervolgbijeenkomsten worden een keer in de drie/vier weken verzorgd, telkens van 09.45 tot 16.30 uur. In totaal beslaat de opleiding 60 contacturen.

Frequentie en planning

Grotius specialisatieopleidingen worden doorgaans één of twee keer per jaar aangeboden, in het voorjaar of in het najaar.
Voorjaarsopleidingen hebben een beoogde startdatum in februari of maart.
Najaarsopleidingen hebben een beoogde startdatum in september of oktober.Examen en certificaat

Een opleiding wordt afgesloten met een mondeling examen. Er worden twee examenvormen gehanteerd:
- Het examen wordt afgenomen aan de hand van een casus.
- Het examen wordt afgenomen aan de hand van ten minste 3 (per deelnemer verschillende) onderwerpen uit het programma.

Om toegelaten te worden tot het examen dient u alle dagdelen aanwezig te zijn geweest en alle huiswerkopdrachten te hebben ingeleverd. U kunt voor beide vereisten gebruikmaken van maximaal 3 verzuimmogelijkheden.
Indien u voor zowel het huiswerk als het examen een 6 of hoger behaalt, hebt u de opleiding met voldoende resultaat afgerond en ontvangt u het certificaat.


Opleidingspunten

PO-punten
Een Grotius specialisatieopleiding levert afhankelijk van het aantal contacturen tussen de 55 en 60 PO-punten op.  Zie verder hiervoor Verordening op de advocatuur.

KNB-punten
Voor de specialisatieopleidingen Anti-witwaswetgeving en corporate compliance, Financieel recht, Erfrecht, Estate planning, Financiering en zekerheden, Onroerend goed, Vennootschaps- en ondernemingsrecht, en Fusies en overnames kunnen (kandidaat-)notarissen 55 KNB-punten behalen. Voor de specialisatieopleiding Nationaal en internationaal contracteren kunnen (kandidaat-)notarissen 60 KNB-punten behalen.

LRGD-punten
Voor de specialisatieopleiding Gezondheidsrecht kunnen maximaal 40 LRGD PE-punten behaald worden.

Evaluaties

Na afloop van elke bijeenkomst vult u evaluatieformulieren in. Het doel van de evaluatie is het inventariseren van uw mening over onder andere docenten, materiaal en organisatie.
Wij horen graag uw suggesties en kritiek met het oog op het bewaken van de kwaliteit van de opleiding. Op- en aanmerkingen worden besproken in het docentenoverleg en in het bestuur van de Grotius Academie en leiden waar nodig tot aanpassingen in het programma.


Kwaliteit

NOvA-erkend: De Grotius Academie is een door de Nederlandse Orde van Advocaten erkende opleidingsinstelling in het kader van de PO (Onderhoud Vakbekwaamheid).