Kosten

De kosten voor een specialisatieopleiding in 2023 bedragen  € 6.680,- (exclusief BTW).

In deze opleidingskosten zijn het tweedaags verblijf in het conferentieoord, de colleges, de lunches, het examen, het digitale studiemateriaal en het einddiner na de certificaatuitreiking inbegrepen.
De verplichte literatuur komt voor uw rekening.

Indien een opleiding een voortoets kent, zijn de kosten hiervoor € 150,-.