Kosten

De kosten voor een specialisatieopleiding die start na 1 juli 2024 bedragen €6.980,- (exclusief BTW), onder voorbehoud van een eventuele tussentijdse prijsverhoging.

In deze opleidingskosten zijn de colleges, de lunches, het examen, het digitale studiemateriaal en het start- en einddiner na de certificaatuitreiking, inbegrepen.
De verplichte literatuur komt voor uw rekening.

Indien een opleiding een voortoets kent, zijn de kosten hiervoor € 150,- (exclusief BTW).