Veelgestelde vragen

U vindt specifieke programma-informatie op desbetreffende opleidingspagina. Onder Algemene Informatie treft u meer overkoepelende informatie aan.

Hieronder hebben wij de antwoorden op veelgestelde vragen uitgelicht:

 1. Wat is de meerwaarde van een Grotius specialisatieopleiding?
 2. Wat is de gemiddeld benodigde tijdsinvestering voor een opleiding?
 3. Wanneer staan voorjaars-en najaarsopleidingen gepland?
 4. Is online deelnemen mogelijk?
 5. Wat kost een Grotius specialisatieopleiding?
 6. Is een voortoets verplicht voor deelname en hoe bereid ik me voor?
 7. Waarom moet ik thuis opdrachten voorbereiden?
 8. Wanneer ontvang ik het studiemateriaal en de voor te bereiden opdrachten?
 9. Wat zijn voorwaarden om deel te nemen aan een examen?
 10. Hoe gaat het examen in zijn werk en waar vindt dat plaats?
 11. Wat gebeurt er als ik het examen niet haal?
 12. Wat zijn de opties als ik door omstandigheden onverwacht afwezig ben?

Wat is de meerwaarde van een Grotius specialisatieopleiding?

Een Grotius specialisatieopleiding staat al jaren voor een unieke, alom erkende, verdiepende leerervaring met optimaal kennisrendement. De daartoe ontwikkelde Grotius werkmethode is intensief, maar bovenal zeer effectief. Een postacademische leergang bij de Grotius Academie betekent optimale synergie tussen hoogstaande, kwalitatieve inhoud én de praktijk.

Wat is de gemiddelde tijdsinvestering voor een Grotius specialisatieopleiding?

De succesvolle Grotius werkmethode is intensief. Dit betekent dat deelnemers niet alleen gezamenlijk colleges volgen, maar in voorbereiding hierop bovendien individueel opdrachten/casussen dienen voor te bereiden. In het algemeen vraagt dit dan ook om een voorbereidingstijd van ongeveer 15-20 uur per collegedagdeel van 3 uur. Uiteraard kan dit per individuele deelnemer verschillen. U dient met een dergelijke tijdsinvestering vooraf echter terdege rekening te houden.

Wanneer staan voorjaars- en najaarsopleidingen gepland?

Grotius specialisatieopleidingen worden doorgaans één of twee keer per jaar aangeboden, in het voorjaar of in het najaar.
Voorjaarsopleidingen hebben een beoogde startdatum in februari of maart.
Najaarsopleidingen hebben een beoogde startdatum in september of oktober.

Is online deelnemen mogelijk?

Grotius opleidingen vinden fysiek, op een centraal gelegen locatie, plaats. Dat is een weloverwogen keuze, ook al begrijpen we het gemak van online aanwezigheid. Wij zijn er echter van overtuigd dat daadwerkelijke interactie, optimale uitwisseling van kennis en ervaring én inhoudelijke verdieping het best tot stand komt in een omgeving waar onze deelnemers en docenten persoonlijk samenkomen.

Wat kost een Grotius specialisatieopleiding?

De kosten vindt u, onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen, hier op onze website.

Is een voortoets standaard verplicht voor deelname aan een Grotius specialisatieopleiding? En hoe moet ik me daarop voorbereiden?

Nee, dat is niet standaard het geval. Slechts voor enkele opleidingen is dit verplicht:  Personenschade, Insolventierecht, Europees & Nederlands Aanbestedingsrecht.

Voorbereiden op een voortoets is over het algemeen niet nodig. Doel is juist om de al aanwezige voorkennis te toetsen aan de hand van multiple choice vragen. Voor de opleiding Insolventierecht is voorbereiden echter wél nodig; deze voortoets kent bovendien open in plaats van multiple choice vragen.

Waarom is het nodig om voorbereidende opdrachten te maken voorafgaand een opleidingsbijeenkomst?

De Grotius werkmethode is intensief, maar vanwege deze opdrachten, zo blijkt uit jarenlange ervaring, juist ook bijzonder effectief qua kennisrendement.
De opdrachten vooraf zorgen ervoor dat deelnemers beter voorbereid aan een college deelnemen. Hierdoor vindt een wezenlijke inhoudelijke verdieping tijdens de bijeenkomst zelf plaats. Deze voorbereidingen dragen er zo toe bij de aangeboden complexe materie integraal beter te kunnen doorgronden. Deelnemers geven in hun eindevaluatie vaak aan dat hoewel zij de inspanningen als (behoorlijk) zwaar hebben ervaren, zij achteraf wel degelijk de meerwaarde zien van deze aanpak.

Wanneer ontvang ik studiemateriaal en opdrachten voor de opleidingsbijeenkomsten?

De deadline voor het inleveren van de uitwerkingen van opdrachten ligt een week vóór de opleidingsbijeenkomsten. Wij streven ernaar deelnemers uiterlijk 3 weken daarvóór te voorzien van het benodigde materiaal en de opdrachten.

Wat zijn de voorwaarden om deel te kunnen nemen aan het examen?

Om aan het examen te kunnen deelnemen, gelden de volgende 3 voorwaarden:

 1. een deelnemer is alle dagdelen aanwezig geweest (m.u.v. de drie verzuimmogelijkheden);
 2. een deelnemer heeft voor alle dagdelen het huiswerk ingeleverd (m.u.v. de drie verzuimmogelijkheden);
 3. én, een deelnemer heeft een gecorrigeerd gemiddelde huiswerkcijfer van minimaal een 6.0.

Hoe gaat het examen in zijn werk en waar vindt dat plaats?

Elke opleiding wordt afgesloten met een mondeling examen van 30 minuten. Het examen wordt afgenomen door 2 examinatoren.
Er zijn 2 examenvormen mogelijk: een examen aan de hand van een casus of aan de hand van ten minste 3 onderwerpen uit het programma. De meeste examens vinden in Nijmegen plaats, bij sommige examens is echter een andere locatie van toepassing.

Wat gebeurt er als ik het examen niet haal?

Als u onverhoopt niet zou slagen voor het examen, bieden wij u de mogelijkheid om een herexamen te doen. Doorgaans vindt dat 2 tot 3 maanden na het oorspronkelijke examen plaats. De opleidingscoördinator stemt dit in overleg met u af. De onderwerpen waarover u bevraagd wordt, blijven hetzelfde, maar het herexamen wordt afgenomen door 2 andere examinatoren.

Wat als ik tijdens een opleiding enkele bijeenkomsten moet missen, bijvoorbeeld vanwege ziekte of andere persoonlijke omstandigheden?

Als u deelneemt aan een Grotius specialisatieopleiding kunt u gebruik maken van 3 verzuimmogelijkheden voor aanwezigheid én 3 verzuimmogelijkheden voor huiswerkopdrachten.

Wanneer deze echter voor uw specifieke omstandigheden ontoereikend zijn, denken wij op individuele basis graag mee over eventuele oplossingen. Neem hiervoor altijd contact op met de opleidingscoördinator.