Grotius specialisatieopleiding Europees & Nederlands Aanbestedingsrecht

Programma

Het aanbestedingsrecht heeft de afgelopen jaren een prominente plaats gekregen in de bedrijfsvoering van centrale, regionale en lokale (semi-)overheden, waterschappen, nutsbedrijven, academische ziekenhuizen en andere publiekrechtelijke instellingen. Een gedegen kennis van dit rechtsgebied is onontbeerlijk voor een ieder die betrokken is bij de juridische aspecten van de overheidsinkoop of bij het acquireren van overheidsopdrachten.

Het aanbestedingsrecht is inmiddels uitgegroeid tot een volwassen rechtsgebied. Op zowel Europees als op nationaal niveau is er sprake van een stormachtige groei van de jurisprudentie.

In de opleiding komen onder meer aan de orde:

  • achtergronden van het aanbestedingsrecht
  • praktische uitwerking van het aanbestedingsrecht
  • relatie met andere rechtsgebieden, zoals het privaatrecht, het mededingingsrecht en het staatssteunrecht

Bij de meeste onderwerpen wordt het Nederlandse en Europese aanbestedingsrecht geïntegreerd behandeld.

Waardering opleiding door deelnemers

Onze deelnemers waarderen deze opleiding met een 8,1.

Frequentie en planning

Deze opleiding wordt doorgaans één keer per jaar aangeboden. De opleiding bieden we in het voorjaar van 2025 weer aan. Desbetreffend programma wordt hier t.z.t. gepubliceerd. Hierboven vindt u het programma van de opleiding die in 2023 startte.

Doelgroep en toelatingscriteria

De opleiding is bedoeld voor advocaten, bedrijfsjuristen, juristen bij aanbestedende diensten en inschrijvende bedrijven die zich bezighouden met in- en verkooptrajecten, leden van de rechterlijke macht en andere juristen die met aanbestedingsrecht in aanraking komen. Deelnemers dienen minimaal 3 jaar in de praktijk werkzaam te zijn en een gedegen basiskennis van het aanbestedingsrecht te hebben.

Voortoets

Geïnteresseerden dienen voorafgaand aan de opleiding een voortoets af te leggen. Een voldoende resultaat voor deze toets is nodig om te kunnen deelnemen. De voortoets vindt  plaats op donderdag 14 november van 10.00 - 12.00 uur bij CPO/Grotius Academie te Nijmegen. De kosten voor de voortoets bedragen € 150 (excl. BTW).

Examenvorm

U wordt geëxamineerd aan de hand van een casus.

Hoofddocenten

De hoofddocenten van de opleiding zijn:
Mr. I.J. van den Berge, advocaat Nysingh advocaten, Zwolle

Prof. mr. P.H.L.M. Kuypers, advocaat AKD Brussel/Breda en bijzonder hoogleraar Europees en nationaal aanbestedingsrecht, Radboud Universiteit


Interesse en inschrijving

Wanneer u geïnteresseerd bent in deze opleiding, kunt u dat aangeven via de rode knop hieronder. U wordt dan vrijblijvend op de lijst van geïnteresseerden geplaatst. U ontvangt hiervan een aparte bevestiging.

Wanneer de inschrijving voor de opleiding wordt opengesteld, benaderen wij geïnteresseerden op deze lijst per e-mail. Dit is vanwege de verplichte voortoets ongeveer zes maanden vóór de geplande start, en op basis van volgorde aanmelding. Als u wilt deelnemen aan de opleiding, kunt u zich inschrijven via het in de email bijgevoegde deelnameformulier. Grotius Academie hecht daarnaast veel waarde aan persoonlijke afstemming, daartoe nemen wij, bij het uitblijven van een reactie, ook graag aanvullend telefonisch contact op.

Voor meer informatie over de Grotius specialisatieopleidingen klik hier