Grotius specialisatieopleiding Europees & Nederlands Aanbestedingsrecht

Programma
Het aanbestedingsrecht heeft de afgelopen jaren een prominente plaats gekregen in de bedrijfsvoering van centrale, regionale en lokale (semi-)overheden, waterschappen, nutsbedrijven, academische ziekenhuizen en andere publiekrechtelijke instellingen. Een gedegen kennis van dit rechtsgebied is onontbeerlijk voor een ieder die betrokken is bij de juridische aspecten van de overheidsinkoop of bij het acquireren van overheidsopdrachten.

Het aanbestedingsrecht is inmiddels uitgegroeid tot een volwassen rechtsgebied. Op zowel Europees als op nationaal niveau is er sprake van een stormachtige groei van de jurisprudentie.

Tijdens de opleidingsbijeenkomsten geven deskundige docenten u, mede met behulp van praktijkvoorbeelden, een verdiept inzicht in de achtergronden en de praktische uitwerking van het aanbestedingsrecht. Ook is er aandacht voor de relatie met andere rechtsgebieden zoals bijvoorbeeld het privaatrecht, mededingingsrecht en staatssteunrecht. Bij de meeste onderwerpen wordt het Nederlandse en Europese aanbestedingsrecht geïntegreerd behandeld.

Doelgroep en toelatingscriteria
De opleiding is bedoeld voor advocaten, bedrijfsjuristen, juristen bij aanbestedende diensten en inschrijvende bedrijven die zich bezighouden met in- en verkooptrajecten, leden van de rechterlijke macht en andere juristen die met aanbestedingsrecht in aanraking komen. U dient reeds 3 jaren of langer in de praktijk werkzaam te zijn en een gedegen basiskennis van het aanbestedingsrecht te hebben. Voor deelname aan de opleiding dient een voortoets met voldoende resultaat te worden afgelegd.

Klik in de zijbalk voor het (vorige) programma. De opleiding wordt één keer per jaar aangeboden.

Voorafgaand dient een voortoets te worden afgelegd. Deze vindt een paar maanden voor start van de opleiding plaats.

De kosten voor de voortoets bedragen € 150 (excl. BTW)

Examenvorm
U wordt geëxamineerd aan de hand van een casus.

Hoofddocenten
De hoofddocenten van de opleiding zijn:
Mw. mr. I.J. van den Berge, advocaat Nysingh advocaten, Zwolle
Prof. mr. G.W.A. van de Meent, hoogleraar Aanbestedingsrecht UvA, Amsterdam en advocaat Loyens & Loeff, Amsterdam

Aanmeldingsprocedure
Indien u zich aanmeldt, wordt u op de lijst van geïnteresseerden voor de opleiding geplaatst. Uw aanmelding is vrijblijvend. U ontvangt een bevestiging van uw aanmelding waarin wordt aangegeven wanneer u naar verwachting wordt uitgenodigd voor de opleiding.

knop aanmelden

Voor meer informatie over de Grotius specialisatieopleidingen klik hier