Grotius specialisatieopleiding Algemeen bestuursrecht

Programma

De Grotius specialisatieopleiding Algemeen bestuursrecht is de meest uitvoerige en complete postacademische opleiding op het gebied van het algemeen bestuurs- en bestuursprocesrecht. De opleiding geeft in de praktijk toepasbare gespecialiseerde informatie over het bestuursrecht en biedt op gevorderd niveau zowel een overzicht over de stof als geheel als een verdiept inzicht in de kernbegrippen van dit rechtsgebied.

In de opleiding komen onder meer aan de orde:

  • kernbegrippen van de Algemene wet bestuursrecht (besluit, belanghebbende, bestuursorgaan)
  • legaliteitsbeginsel
  • specialiteitsbeginsel
  • algemene beginselen van behoorlijk bestuur
  • bestuurlijk bewijsrecht
  • overheidsaansprakelijkheid
  • handhaving van het bestuursrecht
  • Europees bestuursrecht
  • voorprocedures bij het bestuur en de procedures bij de bestuursrechter

Naast bovengenoemde onderwerpen wordt ook aan de grensgebieden met het burgerlijk recht en strafrecht aandacht besteed. Actuele ontwikkelingen op het terrein van de wetgeving en jurisprudentie krijgen bij de verschillende onderdelen steeds ruimschoots aandacht.

Waardering opleiding door deelnemers

Onze deelnemers waarderen deze opleiding met een 8.

Frequentie en planning

Hierboven vindt u het conceptprogramma van de opleiding die in het voorjaar van 2024 wordt aangeboden. De opleiding wordt in het voorjaar van 2024 tweemaal aangeboden. Bovenstaand vindt u een van de twee programma's. Het programma van de gelijklopende opleiding wijkt af in volgorde. De laatste collegedag van de gelijklopende opleiding vindt plaats op 20 november.

Doelgroep en toelatingscriteria

De opleiding is bedoeld voor advocaten, juristen werkzaam bij de overheid, bedrijfsjuristen, leden van de rechterlijke macht en andere juristen die met bestuursrecht te maken hebben.
Deelnemers dienen minimaal 3 jaar in de praktijk werkzaam te zijn en een gedegen basiskennis van het algemeen bestuursrecht te hebben.

Examenvorm

Het mondelinge examen betreft 3 (per deelnemer verschillende) onderwerpen uit het programma.

Hoofddocenten

De hoofddocenten van de opleiding zijn:
Prof. mr. R.J.N. Schlössels, hoogleraar bestuursrecht, Universiteit Maastricht
Prof. mr. drs. W. den Ouden, hoogleraar staats- en bestuursrecht, Universiteit Leiden

Interesse en inschrijving

Wanneer u geïnteresseerd bent in deze opleiding, kunt u dat aangeven via de rode knop hieronder. U wordt dan vrijblijvend op de lijst van geïnteresseerden geplaatst.
U ontvangt hiervan een aparte bevestiging.

Wanneer de inschrijving voor de opleiding wordt opengesteld, benaderen wij geïnteresseerden op deze lijst per e-mail. Dit is doorgaans ongeveer vier maanden vóór de geplande start, en op basis van volgorde aanmelding. Als u wilt deelnemen aan de opleiding, kunt u zich inschrijven via het in de e-mail bijgevoegde deelnameformulier. Grotius Academie hecht daarnaast veel waarde aan persoonlijke afstemming, daartoe nemen wij, bij het uitblijven van een reactie, ook graag aanvullend telefonisch contact op.

Voor meer informatie over de Grotius specialisatieopleidingen klik hier