Grotius specialisatieopleiding Anti-witwaswetgeving en corporate compliance

Programma

Deze postacademische opleiding geeft in de praktijk toepasbare, gespecialiseerde informatie over goed ondernemingsbestuur en compliance bij de naleving van anti-witwaswetgeving. De opleiding biedt op gevorderd niveau inzicht in de Europese en Nederlandse dimensie van anti-witwaswetgeving, bezien in samenhang met privacywetgeving, bestuursrecht en strafrecht.

Het programma is zodanig opgezet, dat naast de theorie ruime aandacht wordt gegeven aan de praktijk van goed ondernemingsbestuur en compliance bij de naleving van anti-witwaswetgeving door tijdens de bijeenkomsten concrete situaties aan de hand van casus te bespreken. Voorafgaand aan elke bijeenkomst ontvangt u hiervoor ter bestudering en voorbereiding een syllabus en een huiswerkopdracht.

In de opleiding komen onder meer aan de orde:

  • toepassingsbereik van de Wwft
  • risicobeleid
  • cliëntenonderzoek
  • toezicht
  • toetsing van bestuurders
  • privacybescherming
  • melden van ongebruikelijke transacties
  • publiek-private samenwerking

U vindt het (concept)programma in de rechterzijbalk.

Doelgroep en toelatingscriteria

De opleiding is bedoeld voor advocaten, notarissen, fiscalisten, (bedrijfs)juristen bij financiële instellingen, juristen bij toezichthouders, leden van de rechterlijke macht, juristen die onderzoek doen in de publiek-private samenwerking en andere juristen die zich bezighouden met fraudebestrijding.

Een deelnemer dient minimaal drie jaar in de praktijk werkzaam te zijn en een gedegen kennis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme te hebben.

Examenvorm

De opleiding wordt afgesloten met een mondeling examen (duur 30 minuten).

Hoofddocenten

Prof. mr. dr. B. Snijder-Kuipers, hoogleraar Corporate compliance and Anti-money laundering Radboud Universiteit en kandidaat-notaris De Brauw Blackstone Westbroek Amsterdam

Prof. mr. F.E.J Beekhoven van den Boezem, General Counsel/divisiedirecteur juridische zaken De Nederlandsche Bank en hoogleraar Onderneming en financiering Radboud Universiteit

Aanmeldingsprocedure

Wanneer u zich hieronder aanmeldt, wordt u op de lijst van geïnteresseerden voor de opleiding geplaatst. Uw aanmelding is vrijblijvend. U ontvangt een bevestiging van deze aanmelding. Hierin staat vermeld wanneer u naar verwachting wordt uitgenodigd in te schrijven ter deelname aan de opleiding.

Voor meer informatie over de Grotius specialisatieopleidingen klik hier