Grotius specialisatieopleiding Nationaal en Internationaal Contracteren

Programma

De Grotius specialisatieopleiding Nationaal en Internationaal Contracteren is de meest uitvoerige en complete postacademische opleiding op het gebied van het contractenrecht. De opleiding geeft in de praktijk toepasbare gespecialiseerde informatie over het contractenrecht en biedt op gevorderd niveau zowel een overzicht over de stof als geheel als een verdiept inzicht in de kernbegrippen van dit rechtsgebied.

In de opleiding komen onder meer aan de orde: contractonderhandelingen, algemene voorwaarden, opzeggings- en beëindigingclausules, remedies tegen tekortkoming, IPR-aspecten, Weens- Koopverdrag, contracten maken, beoordelen en opstellen overmachtsclausules en aansprakelijkheidsbedingen.

Zie de zijbalk voor het meest recente (concept)programma.

Frequentie

De opleiding wordt twee keer per jaar aangeboden.

Doelgroep en toelatingscriteria

De opleiding is bedoeld voor advocaten, bedrijfsjuristen, leden van de rechterlijke macht
en andere juristen die met contractenrecht te maken hebben.
Deelnemers dienen minimaal 3 jaar in de praktijk werkzaam te zijn en een gedegen basiskennis van het contractenrecht te hebben.

Examenvorm

Het examen wordt afgenomen aan de hand van 3 (per deelnemer verschillende) onderwerpen uit het programma.

Hoofddocenten

Mr. C.E. Drion, advocaat Jones Day, Amsterdam
Prof. mr. R.P.J.L. Tjittes, partner BarentsKrans advocaten en notarissen Den Haag, hoogleraar Privaatrecht VU, raadsheer-plaatsvervanger gerechtshof Arnhem

Aanmeldingsprocedure

Wanneer u zich hieronder aanmeldt, wordt u op de lijst van geïnteresseerden voor de opleiding geplaatst. Uw aanmelding is vrijblijvend. U ontvangt een bevestiging van deze aanmelding.
Hierin staat o.a. vermeld wanneer u, naar verwachting, een deelnameformulier krijgt toegestuurd waarmee u zich kunt inschrijven voor de opleiding.

knop aanmelden

Voor meer informatie over de Grotius specialisatieopleidingen klik hier