Modelprogramma Grotius specialisatieopleiding Nationaal en Internationaal Contracteren

Hoofddocenten: Mr. C.E. Drion en Prof. mr. R.P.J.L. Tjittes

Dag 1

14.00 – 17.00

Contractsonderhandelingen in nationaal verband (precontractuele fase; afbreken van onderhandelingen; letter of intent; recente rechtspraak; contractsclausules)

19.00 – 22.00

Onmiddellijke en middellijke vertegenwoordiging

Dag 2

9.30 – 12.30

Totstandkoming
(aanbod/aanvaarding; wilsgebreken; battle of forms)

13.30 – 16.30

Algemene voorwaarden

Dag 3

09.45 – 12.45

Uitleg en garanties

13.30 – 16.30

Opzegging en aanpassen van duurovereenkomsten

Dag 4

09.45 – 12.45

Boetebedingen

13.30 – 16.30

Het beoordelen en opstellen van overmachtsclausules, aansprakelijkheidsbedingen (nationaal) en exoneratiebedingen

Dag 5

09.45 – 12.45

Remedies tegen tekortkoming: tekortkoming, verzuim, schadeverhaal, toerekenbaarheid

13.30 – 16.30

Remedies tegen tekortkoming: tekortkoming, ontbinding

Dag 6

09.45 – 12.45

Derdenwerking, meerpartijencontract, samenhangende contracten

13.30 – 16.30

Betalingen & Zekerheden

Dag 7

9.45 – 12.45

Contracteren naar Common Law en Civil Law

13.30 – 16.30

Boilerplateclauses

Dag 8

09.45 – 12.45

IPR-aspecten

13.30 – 16.30

Weens- Koopverdrag

Dag 9

09.45 – 12.45

Geschilbeslechting(sclausules) en rechtskeuze

13.30 – 16.30

Bijzondere contracten in de praktijk

Dag 10

9.45 – 12.45

(Internationale) contracten maken: een vak

13.30 – 16.30

Het beoordelen en opstellen van overmachtsclausules en ansprakelijkheids- bedingen (internationaal)

Mondeling examen

Elk dagdeel van 3 uur bevat 15 minuten pauze

Wijzigingen voorbehouden