Grotius specialisatieopleiding Corporate litigation

Programma

De specialisatieopleiding Corporate litigation is de meest uitvoerige en complete postacademische opleiding op het gebied van corporate litigation die op geïntegreerde wijze alle voor de praktijkjurist relevante aspecten van corporate litigation belicht. De opleiding geeft in de praktijk toepasbare, gespecialiseerde informatie over corporate litigation.

Op gevorderd niveau geeft deze specialisatieopleiding zowel een overzicht over de stof als geheel, als een verdiept inzicht in de kernbegrippen van en rechtspraak op dit rechtsgebied.

Het programma is zodanig opgezet, dat naast de theorie ruime aandacht wordt gegeven aan de praktijk door tijdens de bijeenkomsten concrete situaties aan de hand van casus te bespreken. Voorafgaand aan elke bijeenkomst ontvangt u hiervoor ter bestudering en voorbereiding een syllabus en een huiswerkopdracht. Het programma bestaat uit een blok ondernemingsrechtelijke procedures en een blok complexe (internationale) procedures.

In de opleiding komen onder meer aan de orde:

  • de enquêteprocedure
  • aandeelhoudersgeschillen en waarderingskwesties
  • uitkoop
  • de jaarrekeningprocedure
  • bestuurders- en concernaansprakelijkheid
  • processtrategie
  • collectieve actie
  • climate change en ESG litigation
  • IPR-aspecten, bewijsrecht en hogere voorzieningen

De laatste opleidingsdag staat in het teken van een case study ESG litigation en wordt afgesloten met een mootcourt.

Frequentie en planning

Hierboven vindt u het programma van de opleiding die in 2023 is gestart. Deze opleiding wordt in het voorjaar van 2024 opnieuw aangeboden. Het programma voor 2024 wordt t.z.t. hier gepubliceerd.

Doelgroep en toelatingscriteria

De opleiding richt zich speciaal op advocaten met minimaal 4 jaar praktijkervaring, die zich met corporate en/of commercial litigation bezighouden en zich verder willen verdiepen in de juridische en praktische aspecten hiervan. Deelnemers aan deze opleiding dienen te beschikken over een gedegen basiskennis van het rechtsgebied.

Examenvorm

De opleiding wordt afgesloten met een mondeling examen (duur 30 minuten).

Hoofddocenten

Prof. mr. C.D.J. Bulten, hoogleraar ondernemingsrecht Radboud Universiteit

Mr. M.H.C. Sinninghe Damsté, partner Freshfields Bruckhaus Deringer, Amsterdam

Interesse en inschrijving

Wanneer u geïnteresseerd bent in deze opleiding, kunt u dat aangeven via de rode knop hieronder. U wordt dan vrijblijvend op de lijst van geïnteresseerden geplaatst.
U ontvangt hiervan een aparte bevestiging.

Wanneer de inschrijving voor de opleiding wordt opengesteld, benaderen wij geïnteresseerden op deze lijst per e-mail. Dit is doorgaans ongeveer vier maanden vóór de geplande start, en op basis van volgorde aanmelding. Als u wilt deelnemen aan de opleiding, kunt u zich inschrijven via het in de e-mail bijgevoegde deelnameformulier.

Voor meer informatie over de Grotius specialisatieopleidingen klik hier.