Grotius specialisatieopleiding Corporate litigation

Programma

De specialisatieopleiding Corporate litigation is de meest uitvoerige en complete postacademische opleiding op het gebied van corporate litigation die op geïntegreerde wijze alle voor de praktijkjurist relevante aspecten van corporate litigation belicht. De opleiding geeft in de praktijk toepasbare, gespecialiseerde informatie over corporate litigation.

Op gevorderd niveau geeft deze specialisatieopleiding zowel een overzicht over de stof als geheel, als een verdiept inzicht in de kernbegrippen van en rechtspraak op dit rechtsgebied.

Het programma is zodanig opgezet, dat naast de theorie ruime aandacht wordt gegeven aan de praktijk van corporate litigation door tijdens de bijeenkomsten concrete situaties aan de hand van casus te bespreken. Voorafgaand aan elke bijeenkomst ontvangt u hiervoor ter bestudering en voorbereiding een syllabus en een huiswerkopdracht.

Het programma bestaat uit een blok ondernemingsrechtelijke procedures en een blok complexe (internationale) procedures. Aan bod komen onder meer:

  • de enquêteprocedure
  • aandeelhoudersgeschillen en waarderingskwesties
  • uitkoop
  • de jaarrekeningprocedure
  • bestuurders- en concernaansprakelijkheid
  • processtrategie
  • collectieve actie
  • climate change en ESG litigation
  • IPR-aspecten, bewijsrecht en hogere voorzieningen

De laatste opleidingsdag staat in het teken van een case study ESG litigation en wordt afgesloten met een mootcourt.

U vindt het (concept)programma in de rechterzijbalk.

Doelgroep en toelatingscriteria

De opleiding richt zich speciaal op advocaten met minimaal 3 jaar praktijkervaring, die zich met corporate en/of commercial litigation bezighouden en zich verder willen verdiepen in de juridische en praktische aspecten hiervan. Deelnemers aan deze opleiding dienen te beschikken over een gedegen basiskennis van het rechtsgebied.

Examenvorm
De opleiding wordt afgesloten met een mondeling examen (duur 30 minuten).

Hoofddocenten

Prof. mr. C.D.J. Bulten, hoogleraar ondernemingsrecht Radboud Universiteit

Mr. M.H.C. Sinninghe Damsté, advocaat en partner Loyens & Loeff N.V. Amsterdam

Aanmeldingsprocedure

Wanneer u zich hieronder aanmeldt, wordt u op de lijst van geïnteresseerden voor de opleiding geplaatst. Uw aanmelding is vrijblijvend. U ontvangt een bevestiging van deze aanmelding. Hierin staat vermeld wanneer u naar verwachting wordt uitgenodigd in te schrijven ter deelname aan de opleiding.

Voor meer informatie over de Grotius specialisatieopleidingen klik hier.