Grotius specialisatieopleiding Erfrecht

Programma

De specialisatieopleiding Erfrecht is de meest uitvoerige en complete postacademische opleiding op het gebied van het erfrecht en brengt op geïntegreerde wijze alle voor de praktijkjurist relevante aspecten van het erfrecht voor het voetlicht, in het bijzonder met het oog op erfrechtelijke conflicten. De opleiding geeft in de praktijk toepasbare, gespecialiseerde informatie over het erfrecht en biedt op gevorderd niveau zowel een overzicht over de stof als geheel als een verdiept inzicht in de kernbegrippen van en rechtspraak op dit rechtsgebied.

Het programma is zodanig opgezet, dat naast de theorie ruime aandacht wordt gegeven aan de praktijk van het erfrecht door tijdens de bijeenkomsten concrete situaties aan de hand van casus te bespreken.
Voorafgaand aan elke bijeenkomst ontvangt u hiervoor ter bestudering en voorbereiding een syllabus en een huiswerkopdracht.

In de opleiding komen onder meer aan de orde: aanvaarding en verwerping, de wettelijke verdeling civielrechtelijk en OBV fiscaal, de uiterste wil, making en testamentaire last, testamentair bewind, legitieme portie, executeur, de onverdeelde nalatenschap, internationale aspecten van erfrecht en procederen in erfrechtzaken.

U vindt het (concept)programma in de rechterzijbalk.

Doelgroep en toelatingscriteria

De opleiding richt zich speciaal op advocaten, (kandidaat)notarissen, bank- en belasting(recht)juristen en andere juridische adviseurs met een gedegen basiskennis van het erfrecht.

U dient over minimaal 3 jaar praktijkervaring te beschikken, waarbij u zich intensief met erfrecht bezighoudt en u zich verder wilt verdiepen in de juridische en praktische aspecten van het erfrecht, in het bijzonder op het gebied van erfrechtelijke geschillen.

Examenvorm

De opleiding wordt afgesloten met een mondeling examen (duur 30 minuten).

Hoofddocenten

Prof. mr. A.H.N. Stollenwerck, Em. hoogleraar estate planning Vrije Universiteit Amsterdam, oud-notaris, oud-raadsheer gerechtshof Den Haag en Amsterdam, en thans counsel bij SmeetsGijbels Advocaten, Amsterdam en Rotterdam.

Mr. P.G. Knoppers, advocaat-partner bij SmeetsGijbels Advocaten, Amsterdam en Rotterdam.

Aanmeldingsprocedure

Wanneer u zich hieronder aanmeldt, wordt u op de lijst van geïnteresseerden voor de opleiding geplaatst. Uw aanmelding is vrijblijvend. U ontvangt een bevestiging van deze aanmelding. Hierin staat vermeld wanneer u naar verwachting wordt uitgenodigd in te schrijven ter deelname aan de opleiding.

Voor meer informatie over de Grotius specialisatieopleidingen klik hier.