Grotius specialisatieopleiding Erfrecht

Programma

De specialisatieopleiding Erfrecht is de meest uitvoerige en complete postacademische opleiding op het gebied van het erfrecht. De opleiding belicht op geïntegreerde wijze alle voor de praktijkjurist relevante aspecten van het erfrecht, met bijzondere aandacht voor erfrechtelijke conflicten. Deelnemers krijgen in de praktijk toepasbare, gespecialiseerde informatie aangereikt en doen op gevorderd niveau kennis en inzichten op. In de colleges komen eveneens de kernbegrippen van en rechtspraak op dit rechtsgebied aan bod.

Het programma is zodanig opgezet, dat naast de theorie ruime aandacht wordt gegeven aan de praktijk door tijdens de bijeenkomsten concrete situaties aan de hand van casus te bespreken. Ter bestudering en voorbereiding ontvangen deelnemers voorafgaand aan elke bijeenkomst hiervoor ter bestudering een syllabus en een huiswerkopdracht.


In de opleiding komen onder meer aan de orde:

  • aanvaarding en verwerping
  • wettelijke verdeling civielrechtelijk en OBV fiscaal
  • de uiterste wil
  • making en testamentaire last
  • testamentair bewind
  • legitieme portie
  • executeur
  • de onverdeelde nalatenschap
  • internationale aspecten van erfrecht
  • procederen in erfrechtzaken

Frequentie en planning

Deze opleiding vindt doorgaans één keer per jaar plaats. De opleiding bieden we in het najaar van 2024 weer aan. U vindt hierboven desbetreffend concept-programma.

Doelgroep en toelatingscriteria

De opleiding richt zich speciaal op advocaten, rechters, juridisch medewerkers van de rechterlijke macht, (kandidaat)notarissen, bank- en belasting(recht)juristen en andere juridische adviseurs met een gedegen basiskennis van het erfrecht.

Deelnemers dienen over minimaal 3 jaar intensieve praktijkervaring te beschikken waarbij ze zich verder willen verdiepen in de juridische en praktische aspecten van het erfrecht, in het bijzonder op het gebied van erfrechtelijke geschillen.

Examenvorm

De opleiding wordt afgesloten met een mondeling examen (duur 30 minuten).

Hoofddocenten

Prof. mr. A.H.N. Stollenwerck, Em. hoogleraar estate planning Vrije Universiteit Amsterdam, oud-notaris, oud-raadsheer gerechtshof Den Haag en Amsterdam, en thans counsel bij SmeetsGijbels Advocaten, Amsterdam en Rotterdam.

Mr. P.G. Knoppers, advocaat-partner bij SmeetsGijbels Advocaten, Amsterdam en Rotterdam, en rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam.

Interesse en inschrijving

Wanneer u geïnteresseerd bent in deze opleiding, kunt u dat aangeven via de rode knop hieronder. U wordt dan vrijblijvend op de lijst van geïnteresseerden geplaatst.
U ontvangt hiervan een aparte bevestiging.

Wanneer de inschrijving voor de opleiding wordt opengesteld, benaderen wij geïnteresseerden op deze lijst per e-mail. Dit is doorgaans ongeveer vier maanden vóór de geplande start, en op basis van volgorde aanmelding. Als u wilt deelnemen aan de opleiding, kunt u zich inschrijven via het in de e-mail bijgevoegde deelnameformulier. Grotius Academie hecht daarnaast veel waarde aan persoonlijke afstemming, daartoe nemen wij, bij het uitblijven van een reactie, ook graag aanvullend telefonisch contact op.

Voor meer informatie over de Grotius specialisatieopleidingen klik hier.