Modelprogramma EPN/Grotius specialisatieopleiding Estate Planning

Hoofddocenten: Prof. dr. F. Sonneveldt  en prof. mr. A.H.N. Stollenwerck

Elk dagdeel van 3 uur bevat 15 minuten pauze

Dag 1

14.00 - 17.00

Verdieping wettelijk Erfrecht, civiel,
plaatsvervulling; erfstelling, onterving, legaat, last; wettelijke verdeling; wilsrechten, legitieme portie

19.00 - 22.00

Testamenten in de praktijk:
diverse varianten langstlevende-testament (wettelijke verdeling, tweetrapstestament, vruchtgebruiktestament, stiefkinderen

Dag 2

09.30 - 12.30

Fiscale gevolgen van de diverse testamentsvormen: successierecht, inkomstenbelasting, wet schenk- en erfbelasting

13.30 - 16.30

Speciale testamentsvormen:
Consequenties van de wet schenk- en erfbelasting voor: combinatietestament, quasi-wettelijke verdeling, o.b.v.-plus, facultatieve wettelijke verdeling, turbo-testament, superturbo-constructie, ik-opa-testament, inspelen op wet schenk- en erfbelasting

Dag 3

09.45 - 12.45

Civiele en fiscale aspecten van fidei-commissaire makingen en schenkingen, alsmede van de herroepelijke schenking: ongeboren verwachters, art. 21 lid 2 en lid 7 SW’56, internationale aspecten(emigratie en remigratie), inspelen op wet schenk- en erfbelasting

13.30 - 16.30

Schenking civiel en fiscaal:
schenking en gift, schenking ter zake des doods, schuldigerkenning uit vrijgevigheid, “artikel 10-rente”, renteloze lening, belastbaar feit schenkingsrecht tarieven en vrijstellingen, samenloop schenkingsrecht/overdrachtsbelasting

Dag 4

09.45 - 12.45

Huwelijksvermogensrecht en andere, samenlevingsvormen, civiel:
Wetaanpassing wettelijke gemeenschap van goederen, jurisprudentie niet-nagekomen periodieke verrekenbedingen/finale verrekenbedingen, samenlevingscontract, verblijvingsbeding

13.30 - 16.30

Huwelijksvermogensrecht als Estate Planningsinstrument, fiscaal:
fiscaliteit finale verrekenbedingen, invoering beperkte gemeenschap staande huwelijk een schenking?, natuurlijke verbintenis, fictiebepaling

Dag 5

09.45 - 12.45

Boedelafwikkeling, civiel:
executele, bewind, vereffening, dwingend erfrecht

13.30 - 16.30

Boedelafwikkeling, fiscaal:
defiscalisering, waardering vorderingen (BNB 89/260), rente-overeenkomsten, turboverdeling, verwerping, inspelen op de wet schenk- en erfbelasting

Dag 6

09.45 - 12.45

Verzekeringsrecht:
begunstiging, verpanding polis, uitkering onder bewind, partnerverklaring, levensverzekering en eigen BV, polis als onderdeel van de nalatenschap

13.30 - 16.30

Financiële planning en pensioen:
pensioenopbouw, pensioenverevening, kapitaalverzekeringen en lijfrenten, Brede Herwaardering, stamrechtvennootschappen

Dag 7

09.45 - 12.45

IB-onderneming, civiel                                
onderneming en echtscheiding, ondernemerstestament, gespreide betaling en legitimaris, salaire differé, wettelijk recht overname bedrijfsmiddelen

13.30 - 16.30

IB-onderneming, fiscaal                               
waardering ondernemingsvermogen, bedrijfsopvolgingsfaciliteiten SW’56, fonds voor gemene rekening, inspelen op wet schenk- en erfbelasting

Dag 8

09.45 - 12.45

VPB-onderneming, civiel                             
blokkeringsregeling en erfrecht, certificering, waardebepaling, gespreide betaling en legitimaris

13.30 - 16.30

VPB-onderneming, fiscaal                            
echtscheiding en a.b.-aandelen, overlijden en a.b.-aandelen, doorschuiven of afrekenen?, bedrijfsopvolgingsfaciliteiten Successiewet 1956

Dag 9

09.45 - 12.45

Internationale aspecten: IPR               
conflictenrecht huwelijksvermogensrecht, conflictenrecht erfrecht, rechtskeuze in IPR

13.30 - 16.30

Internationale aspecten: IFR                      
woonplaatsfictie, recht van overgang, belastingverdragen, eenzijdige regeling t.v.v. dubbele belasting, woonplaatsbegrip, advisering van “wereldburgers”, trust, inspelen op wet schenk- en erfbelasting

Dag 10

09.45 – 17.00

Overkoepelende casus
Casus waarin zoveel mogelijk voorgaande blokken terugkomen. De huiswerkopdracht kan bestaan uit het schrijven van een cliënt-advies naar aanleiding van deze casus. De huiswerkopdracht zal mede beoordeeld worden op schrijfvaardigheid.

Examen

Wijzigingen voorbehouden