Concept programma EPN/Grotius specialisatieopleiding Estate Planning

Periode: september 2010 – juni 2011

Hoofddocenten: Prof. dr. F. Sonneveldt en prof. mr. A.H.N. Stollenwerck

Locatie 27 en 28 september: Woudschoten Conferentiecentrum te Zeist

Overige bijeenkomsten: Park Plaza te Utrecht

Ma 27 september

13.30 - 16.30

Introductie

Verdieping wettelijk Erfrecht, civiel,

- plaatsvervulling

- erfstelling, onterving, legaat, last

- wettelijke verdeling; wilsrechten

- legitieme portie

19.00 - 22.00

Fiscale gevolgen van de diverse

testamentsvormen

- successierecht

- inkomstenbelasting

- wet schenk- en erfbelasting

- overgangsrecht

Di 28 september

09.30 - 12.30

Testamenten in de praktijk:

- diverse varianten langstlevende-testament (wettelijke verdeling, tweetrapstestament, vruchtgebruiktestament

- stiefkinderen

13.30 - 16.30

Speciale testamentsvormen:

- combinatietestament

- quasi-wettelijke verdeling

- o.b.v.-plus

- facultatieve wettelijke verdeling

- turbo-testament

- superturbo-constructie

- ik-opa-testament

Di 2 november

09.45 - 12.45

Civiele en fiscale aspecten van fidei

commissaire makingen en

schenkingen, alsmede van de herroepelijke schenking

- ongeboren verwachters

- art. 21 lid 2 en lid 7 SW’56

- internationale aspecten (emigratie en remigratie)

- overgangsrecht

13.30 - 16.30

Schenking civiel en fiscaal:

- schenking en gift

- schenking ter zake des doods

- schuldigerkenning uit vrijgevigheid

- “artikel 10-rente”

- renteloze lening

- belastbaar feit schenkingsrecht

- tarieven en vrijstellingen,

- samenloop schenkingsrecht/overdrachtsbelasting

- overgangsrecht

Wo 1 december

09.45 - 12.45

Huwelijksvermogensrecht en andere, samenlevingsvormen, civiel:

- Wetaanpassing wettelijke gemeenschap van goederen

- jurisprudentie niet-nagekomen periodieke verrekenbedingen/finale verrekenbedingen

- samenlevingscontract

- verblijvingsbeding

13.30 - 16.30

Huwelijksvermogensrecht als Estate Planningsinstrument, fiscaal:

- fiscaliteit finale verrekenbedingen

- invoering beperkte gemeenschap staande huwelijk een schenking?

- natuurlijke verbintenis

- fictiebepaling

- overgangsrecht

Wo 5 januari

09.45 - 12.45

Boedelafwikkeling, civiel:

- executele

- bewind

- vereffening

- dwingend erfrecht

13.30 - 16.30

Boedelafwikkeling, fiscaal:

- defiscalisering

- waardering vorderingen (BNB 89/260)

- rente-overeenkomsten

- turboverdeling

- verwerping

- overgangsrecht

Wo 2 februari

09.45 - 12.45

Financiële planning en pensioen:

- pensioenopbouw

- pensioenverevening

- kapitaalverzekeringen en lijfrenten

- Brede Herwaardering

- stamrechtvennootschappen

13.30 - 16.30

Verzekeringsrecht:

- begunstiging

- verpanding polis

- uitkering onder bewind

- partnerverklaring

- levensverzekering en eigen BV

- polis als onderdeel van de nalatenschap


Wo 2 maart

09.45 - 12.45

IB-onderneming, civiel

- onderneming en echtscheiding

- gespreide betaling en legitimaris

- salaire différé

- wettelijk recht overname bedrijfsmiddelen

- ondernemerstestament

13.30 - 16.30

IB-onderneming, fiscaal

- waardering ondernemingsvermogen

- bedrijfsopvolgingsfaciliteiten SW’56

- fonds voor gemene rekening

- overgangsrecht

Wo 23 maart

09.45 - 12.45

VPB-onderneming, civiel

- blokkeringsregeling en erfrecht

- certificering

- waardebepaling

- gespreide betaling en legitimaris

13.30 - 16.30

VPB-onderneming, fiscaal

- echtscheiding en a.b.-aandelen

- overlijden en a.b.-aandelen

- doorschuiven of afrekenen?

- bedrijfsopvolgingsfaciliteiten Successiewet 1956

- overgangsrecht

Wo 20 april

09.45 - 12.45

Internationale aspecten: IPR

- conflictenrecht huwelijksvermogensrecht

- conflictenrecht erfrecht, rechtskeuze in IPR

13.30 - 16.30

Internationale aspecten: IFR

- woonplaatsfictie

- recht van overgang

- belastingverdragen

- eenzijdige regeling t.v.v. dubbele belasting

- woonplaatsbegrip

- advisering van “wereldburgers”

- trust

Wo 18 mei

09.45 - 17.00

Overkoepelende casus

Casus waarin zoveel mogelijk voorgaande blokken terugkomen.

De opdracht kan bestaan uit het schrijven van een cliëntadvies naar aanleiding van deze casus. De opdracht zal mede beoordeeld worden op schrijfvaardigheid.

Do 9 juni

Examen

Elk dagdeel van 3 uur bevat 15 minuten pauze

Wijzigingen voorbehouden