EPN/Grotius specialisatieopleiding Estate Planning

Programma
De specialisatieopleiding Estate Planning:
• brengt op geïntegreerde wijze, vanuit nationaal, internationaal, civiel- en fiscaalrechtelijk perspectief, alle aspecten van estate planning voor het voetlicht
• maakt het voor estate planners mogelijk volgens de succesvolle Grotius-methode nu ook een echte specialisatieopleiding te volgen waarin verdieping van kennis van en inzicht in estate planning plaatsvindt
• geeft naast de theorie ruime aandacht aan de praktijk van estate planning door tijdens de bijeenkomsten aan de hand van casus concrete situaties te bespreken

Zie de zijbalk voor het meest recente (concept)programma. De opleiding wordt één keer per jaar aangeboden.

Doelgroep en toelatingscriteria
De opleiding richt zich speciaal op (kandidaat)notarissen, bank- en belasting(recht)juristen en andere juristen met minimaal 3 jaar praktijkervaring, die zich bovendien intensief met estate planning bezighouden en zich verder willen verdiepen in de juridische en praktische aspecten van estate planning.

Examenvorm
U wordt geëxamineerd aan de hand van een casus.

Hoofddocenten
De hoofddocenten van de opleiding zijn:
Prof. mr. A.H.N. Stollenwerck, Em. hoogleraar estate planning Vrije Universiteit  van Amsterdam, oud-notaris, oud-raadsheer gerechtshof ’s-Gravenhage en thans counsel bij SmeetsGijbels Advocaten, Amsterdam en Rotterdam
Prof. dr. F. Sonneveldt, hoogleraar Successiewet en estate planning Universiteit van Leiden. Verbonden aan Mazars Belasting- adviseurs te Den Haag

Samenwerkingsverband EPN
De opleiding is in nauwe samenwerking met de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN) tot stand gekomen. Deelnemers met minimaal 5 jaar ervaring in het notariaat verkrijgen de mogelijkheid na het succesvol afronden van de opleiding zich als lid van de EPN aan te melden.

Aanmeldingsprocedure
Indien u zich aanmeldt, wordt u op de lijst van geïnteresseerden voor de opleiding geplaatst. Uw aanmelding is vrijblijvend. U ontvangt een bevestiging van uw aanmelding waarin wordt aangegeven wanneer u naar verwachting wordt uitgenodigd voor de opleiding.

knop aanmelden

Voor meer informatie over de Grotius specialisatieopleidingen klik hier