Grotius specialisatieopleiding Financieel Recht

Programma
De opleiding geeft zeer uitvoerig in de praktijk toepasbare gespecialiseerde informatie over het brede terrein van het financieel recht. Hierbij geeft zij zowel een overzicht over de stof als geheel als een verdiept inzicht in de belangrijkste begrippen van het financieel recht. De opleiding kenmerkt zich door het multidisciplinaire karakter en biedt een breed scala aan onderwerpen aan waaronder: Wft, beleggingsinstellingen, vormen van effecten, emissies, openbare biedingen en beschermingsconstructies, derivaten, beleggersbescherming, beleggersgeschillen, zekerheden en beslag op effecten, securitisation en fiscale aspecten.

Zie de zijbalk voor het meest recente (concept)programma. De opleiding wordt één keer per jaar aangeboden.

Doelgroep en toelatingscriteria
De opleiding is bedoeld voor advocaten, bank en bedrijfsjuristen (bij financiële instellingen), juristen bij financiële toezichthouders, wetgevingsjuristen, leden van de rechterlijke macht en andere juristen die met effectenrecht te maken hebben.

U dient reeds 3 jaren of langer in de praktijk werkzaam te zijn en een gedegen basiskennis van het effectenrecht te hebben.

Examenvorm
Het examen wordt afgenomen aan de hand van 3 (per deelnemer verschillende) onderwerpen uit het programma.

Hoofddocenten
De hoofddocenten van de opleiding zijn
Prof. mr. R. Raas, advocaat Stibbe Amsterdam en hoogleraar Nederlands en Europees bank- en effectenrecht aan de Universiteit Leiden
Mw. prof. mr. C.W.M. Lieverse, advocaat Loyens & Loeff N.V. Amsterdam en hoogleraar Financieel Toezichtrecht aan de Radboud Universiteit

Aanmeldingsprocedure
Indien u zich aanmeldt, wordt u op de lijst van geïnteresseerden voor de opleiding geplaatst. Uw aanmelding is vrijblijvend. U ontvangt een bevestiging van uw aanmelding waarin wordt aangegeven wanneer u naar verwachting wordt uitgenodigd voor de opleiding.

knop aanmelden

Voor meer informatie over de Grotius specialisatieopleidingen klik hier