Programma Grotius specialisatieopleiding Effectenrecht, voorjaar 2011

CONCEPT
Programma Grotius specialisatieopleiding Effectenrecht, 5617

Periode:                                              maart 2011/december 2011
Hoofddocent:                                     Prof. mr. drs. C.M. Grundmann-van de Krol
Mr. G.T.J. Hoff
Locatie 1 en 2 maart 2011:            Woudschoten Conferentiecentrum te Zeist
Locatie 29 maart 2011:                   Beurs Amsterdam
Locatie vervolgbijeenkomsten:     Park Plaza te Utrecht

Di 1 maart

14.00 - 17.00 uur

Algemeen deel
Structuur Wft, vormen van effecten en kenmerken (o.a. perpetuals
en covered bonds), Juridische kwalificatie, levensloop effecten,
vormen van effectenmarkten en kenmerken

19.00 - 22.00 uur

De rol van institutionele beleggers in het effecten- en vennootschapsrecht
huiswerkvrij

Wo 2 maart

09.30 - 12.30 uur

Primaire markt I
Emissies, prospectusplicht en prospectustoezicht; beursnotering; prospectusaansprakelijkheid/oneerlijke handelspraktijken

13.30 - 16.30 uur

Primaire markt II
Securitisaties/covered bonds

Di 29 maart

LOCATIE BEURS AMSTERDAM

8.50 - 09.10

Opening handelsdag met gong

9.15 - 12.30 uur

Handelsplatformen, in het bijzonder NYSE/Euronext
structuur en regelgeving

13.30 - 15.00 uur

APX-ENDEX          
huiswerkvrij

15.00 - 16.30 uur

Effecten, producten en de handel; Opties en Futures

Do 21 april

09.45- 12.45 uur

Secundaire markt I
Openbare biedingen

13.30 - 16.30 uur

Secundaire markt II
Beleggersbescherming door burgerlijke rechter en
Geschillencommissie (voornamelijk in teken van zorgplicht)

Di 24 mei

09.45 - 12.45 uur

Afwikkeling I
Bewaring van effecten (custody) en afwikkeling van effectentransacties (clearing & settlement)

13.30 - 16.30 uur

Afwikkeling II
Zekerheid en beslag op effecten/executie vragen/IPR

Di 21 juni

09.45 - 12.45 uur

Beleggingsinstellingen
Toezicht op beleggingsinstellingen. Civiel-en vennootschapsrechtelijke  aspecten van beleggingsinstellingen

13.30 - 16.30 uur

Beleggingsondernemingen
Regulering van beleggingsondernemingen bij of krachtens de Wft
(begrippen, vergunning-plicht en regels voor vergunninghouders)

Di 6 september

09.45 - 12.45 uur

Marktmisbruik

13.30 - 16.30 uur

Compliance in het effectenverkeer
Privé-beleggingstransacties, Klikplicht, Chinese Walls, Beleggingsaanbevelingen, regulering van de
compliance functie (MiFID)

Di 4 oktober

09.45 - 12.15

Derivaten

13.30 - 16.30

Prudentieel toezicht
Prudentieel toezicht financiële ondernemingen met name banken en verzekeraars

Di 1 november

09.45 - 12.45 uur

Financiële dienstverleners
Toezicht op financiële dienstverleners (entiteiten die niet vallen
onder beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen):
adviseurs, bemiddelaars, aanbieders van krediet en aanbieders van beleggingsobjecten

13.30 - 16.30 uur

Toezichts- en handhavingsinstrumentarium financiële toezichtwetgeving

Di 22 november

09.45 - 12.45 uur

Fiscale aspecten
In het bijzonder opbrengst van effecten, beleggingsinstellingen en derivaten

13.30 - 16.30 uur

Actualiteiten
huiswerkvrij

Di 13 december

Mondeling examen

Elk dagdeel van 3 uur bevat 15 minuten pauze
Wijzigingen voorbehouden