Modelprogramma Grotius specialisatieopleiding Financiering en Zekerheden

Hoofddocenten: Prof. mr. J.J. Van Hees

Dag 1

13.30 – 16.30

Verhouding bank-cliënt/algemene bankvoorwaarden

19.00 – 22.00

Financieringsvormen en risicobeheer                                                 Huiswerkvrij

Dag 2

09.30 – 12.30

Pand, in het bijzonder vestiging

13.30 – 16.30

Gesyndiceerde leningsovereenkomst

Dag 3

09.45 – 12.45

Huurkoop, leasing

13.30 – 16.30

Lezen van jaarstukken, waarbij de casus zich richt op de analyse van de jaarrekening in het kader van een gemaakte kredietovereenkomst.

Dag 4

09.45 – 12.45

Bankgaranties en documentair krediet

13.30- 16.30

Betaling per giro

Dag 5

09.45 - 12.45

Hypotheek en hypotheekvormen

13.30 - 16.30

Factoring

Dag 6

09.45 - 12.45

Verrekening

13.30 - 16.30

Concernfinanciering, draagplicht, regres en sterfhuisconstructies

Dag 7

09.45 - 12.45

Borgtocht en hoofdelijkheid

13.30 - 16.30

Swaps, repurchase transactions, securities lending, netting, collateral en financiëlezekerheidsovereenkomsten.

Dag 8

09.45 - 12.45

Oneigenlijke zekerheden, waaronder achterstelling, pari passu, letters of
comfort, positieve en negatieve hypotheekverklaring

13.30 - 16.30

Zekerheidseigendom

Dag 9

09.45 - 12.45

IPR I
- algemeen IPR
- goederenrecht

13.30 - 16.30

IPR II
- Insolventieverordening

Dag 10

09.45 - 12.45

Securitisatie

13.30 - 16.30

Executie van zekerheden, incl. executie Pandrecht

Mondeling examen

Elk dagdeel van 3 uur bevat 15 minuten pauze

Wijzigingen voorbehouden