Programma Grotius Financiering en Zekerheden

PROGRAMMA GROTIUS SPECIALISATIEOPLEIDING FINANCIERING EN ZEKERHEDEN, 5612

Periode:                                            september 2010 - juni 2011
Hoofddocenten:                              Prof. mr. J.J. Van Hees en Mr. A.J. van der Lely
Locatie 15 en 16 september:      Woudschoten te Zeist
Locatie overige bijeenkomsten: Jaarbeurs (Beatrixgebouw) te Utrecht

Wo 15 september

13.30 - 16.30

Verhouding bank-cliënt/algemene bankvoorwaarden, Opzegging kredieten

Prof. mr. drs. F.E.J. Beekhoven van den Boezem
hoogleraar Onderneming en Financiering aan de Radboud Universiteit.
topspecialist / juridisch adviseur ING Wholesale Banking te Amsterdam.
rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Groningen.

19.00 - 22.00

Financieringsvormen en risicobeheer
 Huiswerkvrij

Drs. J.H.P.M. Stolker
adviseur financiële beleidsvorming, ondernemingsstrategie en private equity

Do 16 september

09.30 - 12.30

Lezen van jaarstukken,
waarbij de casus zich richt op de analyse van de jaarrekening in het kader van een gemaakte kredietovereenkomst.

Dhr. E.H. Horlings RA
Directeur Horatio Assurance Group B.V. te Amsterdam

13.30 - 16.30

Gesyndiceerde leningsovereenkomst

Mr. B.J.M.A. Meesters
advocaat Allen & Overy, Amsterdam

Di 12 oktober

09.45 - 12.45

Projectfinanciering

Mr. K.E.J. Dijk
Notaris vastgoed Loyens & Loeff, Amsterdam

13.30 - 16.30

Pand, in het bijzonder vestiging

Mr. E. Loesberg
vice-president van de Rechtbank ‘s-Hertogenbosch

Di 9 november

09.45 - 12.45

Betaling per giro

Mr. A.J. van der Lely
advocaat Simmons & Simmons, fellow van het Onderzoeksinstituut Onderneming en Recht Radboud Universiteit

13.30 - 16.30

Factoring

Mr. ing. A.J. Verdaas
advocaat bij Bosselaar & Strengers Advocaten Utrecht en fellow Onderzoekcentrum Onderneming & Recht

Di 14 december

09.45 - 12.45

Swaps, repurchase transactions, securities lending, netting, collateral en financiëlezekerheidsovereenkomsten

Mr. P.N.J. van Welzen
partner Clifford Chance, Amsterdam

13.30 - 16.30

Bankgaranties en documentair krediet

Mr. R.G.J. de Haan
Advocaat Allen & Overy, Amsterdam

Wo 19 januari

09.45 - 12.45

Verrekening

Prof. mr. N.E.D. Faber
hoogleraar burgerlijk recht aan de RU Nijmegen, Lid van het dagelijks bestuur van het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht, en senior counsel bij Clifford Chance LLP

13.30 - 16.30

Concernfinanciering, draagplicht, regres en sterfhuisconstructies

Mr. S. Timmerman
Senior jurist, Divisie Juridische Zaken DNB Amsterdam


Wo 16 februari

09.45 - 12.45

Oneigenlijke zekerheden, waaronder achterstelling, pari passu, letters of
comfort, positieve en negatieve hypotheekverklaring

Mr. A. van Hees
advocaat Stibbe, Amsterdam

13.30 - 16.30

Hypotheek en hypotheekvormen

Prof. mr. P.M. Veder
hoogleraar burgerlijk recht, Molengraaf Instituut voor Privaatrecht Universiteit Utrecht

Wo 23 maart

09.45 - 12.45

Zekerheidseigendom

Prof. mr. R.D. Vriesendorp
hoogleraar privaatrecht Center for
Company Law, Universiteit van Tilburg

13.30 - 16.30

Securitisatie

Mw. mr. M.M. Ulrici
advocaat NautaDutilh, Amsterdam

Wo 20 april

09.45 - 12.45

IPR I

- algemeen IPR
- goederenrecht

Prof. mr. H.L.E. Verhagen
hoogleraar internationaal privaatrecht, rechtsvergelijking en burgerlijk recht, Radboud Universiteit Nijmegen, advocaat Clifford Chance, Amsterdam

13.30 - 16.30

IPR II
- Insolventieverordening

Prof. mr. H.L.E. Verhagen
voornoemd

Wo 18 mei

09.45 - 12.45

Borgtocht en hoofdelijkheid

Prof. mr. J.J. van Hees
advocaat De Brauw Blackstone Westbroek, Amsterdam

13.30 - 16.30

Executie van zekerheden, incl. executie Pandrecht

Mr. A. Steneker
universitair hoofddocent burgerlijk recht Radboud Universiteit Nijmegen

Wo 15 juni

Mondeling examen

Elk dagdeel van 3 uur bevat 15 minutenpauze
Wijzigingen voorbehouden


vignet

55