Grotius specialisatieopleiding Financiering en Zekerheden

Inleiding
De opleiding geeft in de praktijk toepasbare gespecialiseerde informatie over financieringen en zekerheden en biedt op gevorderd niveau zowel een overzicht over de stof als geheel als een verdiept inzicht in de kernbegrippen van dit rechtsgebied.

In de opleiding komen onder meer aan de orde: financieringsvormen, bankgaranties, gesyndiceerde leningsovereenkomst, securitisatie, factoring, verrekening, zekerheidseigendom, oneigenlijke zekerheden, executie zekerheden, project- en concernfinanciering en IPR.

Zie de zijbalk voor het meest recente (concept)programma. De opleiding wordt één keer per jaar aangeboden.

Doelgroep en toelatingscriteria
De opleiding is bedoeld voor advocaten, bedrijfsjuristen, juristen bij financiële toezichthouders, leden van de rechterlijke macht en andere juristen die met financieringen en zekerheden te maken hebben.

U dient reeds 3 jaren of langer in de praktijk werkzaam te zijn en op het gebied van financieringen en zekerheden over een gedegen basiskennis te beschikken.

Examenvorm
Het examen wordt afgenomen aan de hand van 3 (per deelnemer verschillende) onderwerpen uit het programma.

Hoofddocenten
De hoofddocenten van de opleiding zijn:
Prof. mr. B.A. Schuijling, hoogleraar burgerlijk recht, directeur Onderzoekcentrum Onderneming & Recht, Radboud Universiteit
Prof. mr. H.L.E. Verhagen, hoogleraar internationaal privaatrecht, rechtsvergelijking en burgerlijk recht, Radboud Universiteit, advocaat Clifford Chance LLP, Amsterdam

Aanmeldingsprocedure
Indien u zich aanmeldt, wordt u op de lijst van geïnteresseerden voor de opleiding geplaatst. Uw aanmelding is vrijblijvend. U ontvangt een bevestiging van uw aanmelding waarin wordt aangegeven wanneer u naar verwachting wordt uitgenodigd voor de opleiding.

knop aanmelden

Voor meer informatie over de Grotius specialisatieopleidingen klik hier