Modelprogramma Grotius specialisatieopleiding Fusies & Overnames

Hoofddocenten: Mr. drs. J.L. Burggraaf en mr. B.W. Roelvink

Dag 1

13.30 – 16.30

Het transactieproces/M&A strategy and execution
De rol van de jurist in het voor- en natraject; wie zijn de andere spelers, met
hun fee structuren;  transactiemanagement; aandeelhouders- en
schuldeisers-commissies; negotiated, dictated and hostile transacties; de
etaling;
transnationale transacties; rechtskeuze; taal keuze; "battle of the forms"

19.00 – 22.00

Waardering en Koopprijs I
Verschil tussen waarde en prijs, waarderingsmethode, synergies, premie,
prijsrange

Dag 2

09.30 – 12.30

Eigen en vreemd vermogen
Achtergestelde vorderingen; het financiële steunverbod

13.30 – 16.30

Waardering en Koopprijs II
Laboratorium: praktische toepassingen

Dag 3

09.45 – 12.45

Koopovereenkomst
Contractsopbouw; boiler plate bepalingen; afdwingbaarheid; koper vs. verkoper; continentaal vs. UK/US; non-concurrentie; escrow; veiling; earn-out; closing mechanisme

13.30 – 16.30

Due diligence

Dag 4

09.45 – 12.45

Garanties
Garanties/vrijwaringen; best of seller's knowledge; bekendmakingen; disclosure letter

13.30 – 16.30

Intentieverklaring
Verbindendheid; planning due diligence; confidentiality agreement; lock-out/lock-in; prijs; price range; term sheet; kosten; toepasselijk recht

Dag 5

09.45 – 12.45

Fiscaal
Fiscale aspecten van fusies en overnames voor civilisten

13.30 – 16.30

Jaarrekeningaspecten

Dag 6

09.45 – 12.45

Conflicten rondom overnames

13.30 – 16.30

De juridische fusie/splitsing
Splitsing, inbreng, emissie, intrekking; afstempeling

Dag 7

09.45 - 12.45

Private equity
Leverage; positie management; contractsopbouw; waarom Private Equity

13.30 - 16.30

Joint ventures
Typen joint venture; contractuele/corporate joint ventures; inbreng; governance; break-up; conflicten

Dag 8

09.45 - 12.45

Arbeidsrecht:
Wor; cao; overgang van onderneming, fusiegedragsregels

13.30 – 16.30

Pensioenrecht:
pensioensystemen; overdracht: affinanciering

Dag 9

09.45 - 12.45

Europees Mededingingsrecht

13.30 - 16.30

Effectenverkeer:
Uitgifte van effecten; prospectus; voorkennisregels; notering

Dag 10

09.45 - 12.45

Openbaar bod

13.30 - 16.30

Vijandige overnames

Mondeling examen

Wijzigingen in het programma voorbehouden