Concept programma Grotius specialisatieopleiding Fusies en Overnames

Hoofddocent: mr. drs. J.L.Burggraaf en mr. B.W. Roelvink

Periode: september 2010 – juni 2011

Locatie 14 en 15 september: Landgoed Avegoor te Ellecom

Locatie overige bijeenkomsten: Park Plaza te Utrecht

Di 14 september

13.30 – 16.30

Het transactieproces/M&A strategy and execution

De rol van de jurist in het voor- en natraject; wie zijn de andere spelers, met

hun fee structuren;  transactiemanagement; aandeelhouders- en

schuldeisers-commissies; negotiated, dictated and hostile transacties; de betaling;

transnationale transacties; rechtskeuze; taal keuze; "battle of the forms"

19.00 – 22.00

Waardering en Koopprijs I

Verschil tussen waarde en prijs, waarderingsmethode, synergies, premie, prijsrange

Wo 15 september

09.30 – 12.30

Eigen en vreemd vermogen

Achtergestelde vorderingen; het financiële steunverbod

13.30 – 16.30

Waardering en Koopprijs II

Laboratorium: praktische toepassingen

Vr 8 oktober

09.45 – 12.45

Koopovereenkomst

Contractsopbouw; boiler plate bepalingen; afdwingbaarheid; koper vs. verkoper; continentaal vs. UK/US; non-concurrentie; escrow; veiling; earn-out; closing mechanisme

13.30 – 16.30

Due diligence

Do 4 november

09.45 – 12.45

Garanties

Garanties/vrijwaringen; best of seller's knowledge; bekendmakingen; disclosure letter

13.30 – 16.30

Intentieverklaring

Verbindendheid; planning due diligence; confidentiality agreement; lock-out/lock-in; prijs; price range; term sheet; kosten; toepasselijk recht

Do 9 december

09.45 – 12.45

Fiscaal

Fiscale aspecten van fusies en overnames voor civilisten

13.30 – 16.30

Jaarrekeningaspecten

Do 13 januari

09.45 – 12.45

Conflicten rondom overnames

13.30 – 16.30

De juridische fusie/splitsing

Splitsing, inbreng, emissie, intrekking; afstempeling

Do 10 februari

09.45 - 12.45

Private equity

Leverage; positie management; contractsopbouw; waarom Private Equity

13.30 - 16.30

Joint ventures

Typen joint venture; contractuele/corporate joint ventures; inbreng; governance; break-up; conflicten

Do 17 maart

09.45 - 12.45

Arbeidsrecht:

Wor; cao; overgang van onderneming, fusiegedragsregels

13.30 – 16.30

Pensioenrecht:

pensioensystemen; overdracht: affinanciering

Do 14 april

09.45 - 12.45

Europees Mededingingsrecht

13.30 - 16.30

Effectenverkeer:

Uitgifte van effecten; prospectus; voorkennisregels; notering

Do 12 mei

09.45 - 12.45

Openbaar bod

13.30 - 16.30

Vijandige overnames

Do 9 juni

Mondeling examen