Programma Grotius specialisatieopleiding Fusies en Overnames

CONCEPT
Programma Grotius specialisatieopleiding Fusies & Overnames
Periode:                     maart 2011 - december 2011
Hoofddocenten:        mr. B.W. Roelvink en mr. drs. J.L. Burggraaf                          
Locatie: Do 17 en 18 maart:     Regardz Heerlickheijd te Ermelo
Overige data:           Jaarbeurs (Beatrix gebouw) te Utrecht

Programma:

Do 17 maart

13.30 - 16.30

Het transactieproces/M&A strategy and execution
De rol van de jurist in het voor- en natraject;
wie zijn de andere spelers, met hun fee-structuren;
transactiemanagement; aandeelhouders- en
schuldeisers-commissies; negotiated,
dictated and hostile transacties; de betaling;
transnationale transacties; rechtskeuze; taal keuze; "battle of the forms"

19.00 - 22.00

Waardering en Koopprijs I
Verschil tussen waarde en prijs, waarderingsmethode,
synergies, premie, prijsrange

Vr 18 maart

09.30 - 12.30

Eigen en vreemd vermogen
Achtergestelde vorderingen; het financiële steunverbod

13.30 - 16.30

Waardering en Koopprijs II
Laboratorium: praktische toepassingen

Vr 15 april

09.45 - 12.45

Koopovereenkomst
Contractsopbouw; boiler plate bepalingen; afdwingbaarheid; koper vs. verkoper; continentaal vs. UK/US; non-concurrentie; escrow; veiling; earn-out; closing mechanisme

13.30 - 16.30

Due diligence

Vr 12 mei

09.45 - 12.45

Garanties
Garanties/vrijwaringen; best of seller's knowledge; bekendmakingen; disclosure letter

13.30 - 16.30

Intentieverklaring
Verbindendheid; planning due diligence; confidentiality agreement; lock-out/lock-in; prijs; price range; term sheet; kosten; toepasselijk recht

Do 9 juni

09.45 - 12.45

Fiscaliteit I

13.30 - 16.30

Fiscaliteit II

Do 30 juni

09.45 - 12.45

Conflicten rondom overnames

13.30 - 16.30

De juridische fusie/splitsing
Splitsing, inbreng, emissie, intrekking; afstempeling

Do 15 september

09.45 - 12.45

Private equity
Leverage; positie management; contractsopbouw; waarom Private Equity

13.30 - 16.30

Joint ventures
Typen joint venture; contractuele/corporate joint ventures; inbreng; governance; break-up; conflicten

Do 6 oktober

09.45 - 12.45

Arbeidsrecht:
Wor; cao; overgang van onderneming, fusiegedragsregels

13.30 - 16.30

Pensioenrecht:
pensioensystemen; overdracht: affinanciering

Do 3 november

09.45 - 12.45

Fusiecontrole (mededingingsrecht)

13.30 - 16.30

Effectenverkeer:
Uitgifte van effecten; prospectus;
voorkennisregels; notering

Do 24 november

09.45 - 12.45

Openbaar bod

13.30 - 16.30

Vijandige overnames

Wo 14 december

Mondeling examen te Nijmegen

Elk dagdeel van 3 uur bevat 15 minuten pauze
Wijzigingen voorbehouden