Grotius specialisatieopleiding Gezondheidsrecht

Programma 
Het gezondheidsrecht is de juridische discipline die zich bezighoudt met het reguleren van de zorg en het uitleggen van de toepasselijke regels. De beoefenaars van het gezondheidsrecht moeten zich daartoe verdiepen in regels van het bestuurs-, civiel-, straf- en internationaal recht.

Die regels schrijven voor dat patiënten instemming moeten geven voor een behandeling, een mogelijkheid hebben om te klagen en aanspraak kunnen maken op schadevergoeding indien zaken in de zorg verkeerd zijn gegaan. Daarnaast zijn er regels die waarborgen dat alle ingezetenen een zorgverzekering kunnen afsluiten, dat er toezicht is op zorgverleners, zorgbestuurders en de prijzen die zij voor hun producten in rekening brengen, dat zorginstellingen zich niet schuldig maken aan kartelvorming en economische machtposities, en dat de privacy van patiënten en proefpersonen altijd is gewaarborgd.

De opleiding geeft in de praktijk toepasbare gespecialiseerde informatie over het gezondheidsrecht en biedt op gevorderd niveau zowel een overzicht over de stof als geheel als een verdiept inzicht in de kernbegrippen van dit rechtsgebied.

Gedurende een periode van negen maanden ontvangen de deelnemers aan deze opleiding verdiepend en verbredend onderwijs over diverse aspecten van de zorg. Het onderwijs wordt verzorgd door vooraanstaande juristen afkomstig uit de wetenschap en rechtspraktijk. Het onderwijs dat zij verzorgen wordt jaarlijks geactualiseerd, zodat de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en rechtspraak worden meegenomen.

De belangstelling voor de specialisatieopleiding gezondheidsrecht is groter dan het aantal beschikbare plaatsen. Tijdige inschrijving wordt daarom aanbevolen.

Zie de zijbalk voor het meest recente (concept)programma. De opleiding wordt één keer per jaar aangeboden.

Doelgroep en toelatingscriteria
De opleiding is bedoeld voor advocaten, juristen werkzaam bij de overheid, zorginstellingen en –verzekeraars, bedrijfsjuristen, leden van de rechterlijke macht en andere juristen die met gezondheidsrecht te maken hebben. U dient reeds 3 jaren of langer in de praktijk werkzaam te zijn en een gedegen basiskennis van het gezondheidsrecht te hebben.

Examenvorm
De opleiding wordt afgesloten met een mondeling examen.

Hoofddocenten
De hoofddocenten van de opleiding zijn:
Prof. mr. dr. J.G. Sijmons, hoogleraar gezondheidsrecht Molengraaff Instituut Universiteit Utrecht,
Prof. mr. dr. A.C. Hendriks, hoogleraar Gezondheidsrecht Universiteit Leiden
Mr. dr. M.Ph.M. Wiggers, advocaat Loyens & Loeff Amsterdam

Aanmeldingsprocedure
Indien u zich aanmeldt, wordt u op de lijst van geïnteresseerden voor de opleiding geplaatst. Uw aanmelding is vrijblijvend. U ontvangt een bevestiging van uw aanmelding waarin wordt aangegeven wanneer u naar verwachting wordt uitgenodigd voor de opleiding.

knop aanmelden

Voor meer informatie over de Grotius specialisatieopleidingen klik hier