Grotius specialisatieopleiding Gezondheidsrecht

Programma

Het gezondheidsrecht is de juridische discipline die zich bezighoudt met het reguleren van de zorg en het uitleggen van de toepasselijke regels. De beoefenaars van het gezondheidsrecht moeten zich daartoe verdiepen in de regels van het bestuurs-, civiel-, straf- en internationaal recht.

Die regels schrijven voor dat patiënten instemming moeten geven voor een behandeling, de mogelijkheid hebben om te klagen en aanspraak kunnen maken op schadevergoeding indien zaken in de zorg verkeerd zijn gegaan. Daarnaast zijn er regels die waarborgen dat alle ingezetenen een zorgverzekering kunnen afsluiten, dat er toezicht is op zorgverleners, op zorgbestuurders en op de prijzen die zij voor hun producten in rekening brengen, dat zorginstellingen zich niet schuldig maken aan kartelvorming en economische machtposities, en dat de privacy van patiënten en proefpersonen altijd is gewaarborgd.

Deze postacademische opleiding geeft in de praktijk toepasbare gespecialiseerde informatie over het gezondheidsrecht en biedt op gevorderd niveau zowel een overzicht over de stof als geheel als een verdiept inzicht in de kernbegrippen van dit rechtsgebied.

In de opleiding komen onder meer aan de orde:

  • Patiëntenrechten
  • Kwaliteit van de beroepsuitoefening
  • Governance
  • Klachtrecht
  • Medisch-wetenschappelijk onderzoek
  • Medische aansprakelijkheden
  • Marktordening en –toezicht
  • Stelsel en verzekering
  • Privacy

Waardering opleiding door deelnemers

Onze deelnemers waarderen deze opleiding met een 8,4.

Frequentie en planning

Deze opleiding wordt doorgaans één keer per jaar aangeboden. We bieden de opleiding in het najaar van 2024 weer aan. Hierboven vindt u het programma van de voorjaarsopleiding 2024.

Doelgroep en toelatingscriteria

De opleiding is bedoeld voor advocaten, juristen werkzaam bij de overheid, zorginstellingen en –verzekeraars, bedrijfsjuristen, leden van de rechterlijke macht en andere juristen die met gezondheidsrecht te maken hebben. Deelnemers dienen minimaal 3 jaar in de praktijk werkzaam te zijn en een gedegen basiskennis van het gezondheidsrecht te hebben.

Examenvorm

De opleiding wordt afgesloten met een mondeling examen.

Hoofddocenten

De hoofddocenten van de opleiding zijn:
Prof. mr. dr. A.C. Hendriks, hoogleraar Gezondheidsrecht Universiteit Leiden
Mr. dr. M.Ph.M. Wiggers, advocaat Loyens & Loeff Amsterdam

Interesse en inschrijving

Wanneer u geïnteresseerd bent in deze opleiding, kunt u dat aangeven via de rode knop hieronder. U wordt dan vrijblijvend op de lijst van geïnteresseerden geplaatst.
U ontvangt hiervan een aparte bevestiging.

Wanneer de inschrijving voor de opleiding wordt opengesteld, benaderen wij geïnteresseerden op deze lijst per e-mail. Dit is doorgaans ongeveer vier maanden vóór de geplande start, en op basis van volgorde aanmelding. Als u wilt deelnemen aan de opleiding, kunt u zich inschrijven via het in de email bijgevoegde deelnameformulier.

Voor meer informatie over de Grotius specialisatieopleidingen klik hier