INSOLAD/Grotius specialisatieopleiding Insolventierecht

Inleiding
De Grotius specialisatieopleiding Insolventierecht is de meest uitvoerige en complete postacademische opleiding op het gebied van het faillissementsrecht. De opleiding geeft in de praktijk toepasbare gespecialiseerde informatie over faillissementsrecht en biedt op gevorderd niveau zowel een overzicht over de stof als geheel als een verdiept inzicht in de kernbegrippen van dit rechtsgebied.

In de opleiding komen onder meer aan de orde: werknemers (40 Fw), wederkerige overeenkomsten, verrekening en insolventie, zekerheden, pauliana, voorrang en crediteuren, aansprakelijkheden, grensoverschrijdende faillissementen, boedelvraagstukken, fiscus invordering en heffing.

Zie de zijbalk voor het meest recente (concept)programma. De opleiding wordt twee keer per jaar aangeboden.

Doelgroep en toelatingscriteria
De opleiding is in eerste instantie bedoeld voor aspirant-leden van de vereniging INSOLAD. Daarnaast staat de opleiding open voor advocaten, bedrijfsjuristen, leden van de rechterlijke macht en andere juristen die met faillissementsrecht te maken hebben.

U dient reeds 5 jaren of langer in de praktijk werkzaam te zijn en een gedegen basiskennis van het faillissementsrecht te hebben.
Voor deelname aan deze opleiding dient u een voortoets met goed gevolg af te leggen.
De kosten voor de voortoets bedragen € 150.

Voor de opleiding die in februari 2023 start, staat de voortoets gepland op donderdag 3 november 2022 van 10.00- 12.00 uur in Nijmegen.

Stuurgroep
De stuurgroep van de opleiding bestaat uit:
Prof. mr. J.J. van Hees, advocaat RESOR, Amsterdam en hoogleraar Financiering, Zekerheden en Insolventie, Radboud Universiteit
prof. mr. P.M. Veder, advocaat RESOR Amsterdam, hoogleraar burgerlijk recht Radboud Universiteit
Prof. mr. F.M.J. Verstijlen, hoogleraar Privaatrecht Rijksuniversiteit Groningen
Prof. mr. R.D. Vriesendorp, advocaat De Brauw Blackstone Westbroek, hoogleraar Insolventierecht Universiteit van Leiden
Mr. C.R. Zijderveld, advocaat Houthoff Amsterdam

Examenvorm
Het examen wordt afgenomen aan de hand van 3 (per deelnemer verschillende) onderwerpen uit het programma.

Inschrijving
Inschrijvingen van aspirant-leden van INSOLAD verlopen via het secretariaat van de vereniging INSOLAD. U kunt contact opnemen met mw. W. Burger, tel. 0182- 307 586 of mailen naar secretariaat@insolad.nl

Aanmeldingsprocedure
Indien u zich aanmeldt, wordt u op de lijst van geïnteresseerden voor de opleiding geplaatst. Uw aanmelding is vrijblijvend. U ontvangt een bevestiging van uw aanmelding waarin wordt aangegeven wanneer u naar verwachting wordt uitgenodigd voor de opleiding. INSOLAD-leden hebben voorrang.

knop aanmelden

Voor meer informatie over de Grotius specialisatieopleidingen klik hier