Grotius specialisatieopleiding Mededingingsrecht

Programma

De Grotius specialisatieopleiding Mededingingsrecht is de meest uitvoerige en complete postacademische opleiding in dit rechtsgebied. Deze postacademische opleiding geeft in de praktijk toepasbare gespecialiseerde informatie. U krijgt op gevorderd niveau een overzicht over de stof als geheel en een verdiept inzicht in de kernbegrippen. Naast een grondige academische verdieping wordt in de opleiding veel aandacht besteed aan de praktijk, waarbij steeds de samenhang en verwevenheid tussen de diverse onderwerpen wordt belicht. Na afloop van de opleiding bent u gespecialiseerd in het mededingingsrecht.

In de opleiding komen onder meer aan de orde:

  • kartelverbod
  • distributiecontracten
  • concentratiecontrole en -melding
  • procederen op basis van het mededingingsrecht
  • duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen
  • digitale economie en regulering van online platforms
  • intellectueel eigendomsrecht
  • innovatie en misbruik machtspositie

De colleges worden gegeven door de meest vooraanstaande academici én praktijkjuristen in het mededingingsrecht. Na afronding van de opleiding hebben de deelnemers in het kader van het mededingingsrecht zowel een verdiepings- als een verbredingsslag gemaakt.

Waardering opleiding door deelnemers

Onze deelnemers waarderen deze opleiding met een 8,2.

Frequentie en planning

Deze opleiding wordt doorgaans één keer per jaar aangeboden. We bieden de opleiding in het najaar van 2024 weer aan. Desbetreffend programma wordt hier t.z.t. gepubliceerd.

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor advocaten, bedrijfsjuristen, overheidsjuristen, leden van de rechterlijke macht en andere juristen die met mededingingsrecht te maken hebben. U dient reeds 3 jaren of langer in de praktijk werkzaam te zijn en een gedegen basiskennis van het mededingingsrecht te hebben.

Examenvorm

De opleiding wordt met een mondeling examen afgesloten.

Hoofddocenten

De hoofddocenten van de opleiding zijn:
Mr. B.J. Drijber
Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad
Mr. W. Geursen
Senior Legal Adviser EU & Competition law bij De Brauw Blackstone Westbroek

Interesse en inschrijving

Wanneer u geïnteresseerd bent in deze opleiding, kunt u dat aangeven via de rode knop hieronder. U wordt dan vrijblijvend op de lijst van geïnteresseerden geplaatst.
U ontvangt hiervan een aparte bevestiging.

Wanneer de inschrijving voor de opleiding wordt opengesteld, benaderen wij geïnteresseerden op deze lijst per e-mail. Dit is doorgaans ongeveer vier maanden vóór de geplande start, en op basis van volgorde aanmelding. Als u wilt deelnemen aan de opleiding, kunt u zich inschrijven via het in de e-mail bijgevoegde deelnameformulier.

Voor meer informatie over de Grotius specialisatieopleidingen klik hier