VMA/Grotius specialisatieopleiding Omgevingsrecht

Programma

De postacademische specialisatieopleiding Omgevingsrecht geeft toepasbare gespecialiseerde informatie over het omgevingsrecht en biedt op gevorderd niveau zowel een overzicht over de stof als geheel als een verdiept inzicht in kernbegrippen van dit rechtsgebied en in de praktische uitwerking daarvan.

De opleiding is gericht op de rechtspraktijk, zowel waar het gaat om advisering aan overheden of private partijen als ook om procedures bij de bestuursrechter. Uitgangspunt van de opleiding, zowel in het studiemateriaal als in de colleges, is de Omgevingswet die sinds 1 januari 2024 van kracht is.

In de opleiding komen onder meer aan de orde:

  • MER
  • Omgevingsvergunning voor het bouwen
  • Instrumenten van provincie en rijk
  • Geluid, Water en Lucht & externe veiligheid
  • Bestuursrechtelijke handhaving
  • Natuurbeschermingsrecht
  • Energietransitie
  • Schadevergoeding
  • Aansprakelijkheden
  • Voorkeursrecht en onteigening

Waardering opleiding door deelnemers

Onze deelnemers waarderen deze opleiding met een 8,1.

Frequentie en planning

Deze opleiding wordt doorgaans één keer per jaar aangeboden. Toch bieden we de opleiding in het najaar van 2024 weer aan. Desbetreffend programma wordt hier t.z.t. gepubliceerd. Hierboven vindt u het programma van de voorjaarsopleiding 2024.

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor advocaten, bedrijfsjuristen, overheidsjuristen, leden van de rechterlijke macht en andere juristen die met ruimtelijke ordenings- en milieurecht te maken hebben. Deelnemers dienen minimaal 3 jaar in de praktijk werkzaam te zijn en een gedegen basiskennis van het ruimtelijke ordeningsrecht en milieurecht te hebben.

Om lid te kunnen worden van de Vereniging van Milieurechtadvocaten (VMA) dient een advocaat te kunnen aantonen dat hij/zij beschikt over specialistische deskundigheid op het terrein van het milieurecht. Een gegadigde wordt ten behoeve van zijn toelating tot de VMA geacht over deze deskundigheid te beschikken na het volgen van de VMA/Grotius specialisatieopleiding Omgevingsrecht en het afleggen met gunstig gevolg van het daarop betrekking hebbend examen.

Examenvorm

Het examen wordt afgenomen aan de hand van 3 (per deelnemer verschillende) onderwerpen uit het programma.

Hoofddocent

De hoofddocent van de opleiding is:
mr. J. Hoekstra, Staatsraad bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
prof. mr. A.G.A. Nijmeijer, Hoogleraar omgevingsrecht Radboud Universiteit en staatsraad advocaat-generaal in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Interesse en inschrijving

Wanneer u geïnteresseerd bent in deze opleiding, kunt u dat aangeven via de rode knop hieronder. U wordt dan vrijblijvend op de lijst van geïnteresseerden geplaatst.
U ontvangt hiervan een aparte bevestiging.

Wanneer de inschrijving voor de opleiding wordt opengesteld, benaderen wij geïnteresseerden op deze lijst per e-mail. Dit is doorgaans ongeveer vier maanden vóór de geplande start, en op basis van volgorde aanmelding. Als u wilt deelnemen aan de opleiding, kunt u zich inschrijven via het in de e-mail bijgevoegde deelnameformulier.

Voor meer informatie over de Grotius specialisatieopleidingen klik hier