Programma VMA/Grotius specialisatieopleiding Ruimtelijke Ordening en Milieurecht

Periode: maart 2010 – december 2010

Hoofddocenten: Prof. mr. N.S.J. Koeman en mr. J. Hoekstra

Locatie 10 en 11 maart: Efteling Hotel te Kaatsheuvel

Locatie overige bijeenkomsten: Park Plaza te Utrecht

Wo 10 maart

14.00 – 15.30

Inleiding Milieurecht

(procedures en rechtsbescherming)

Prof. mr. N.S.J. Koeman

hoogleraar milieurecht en recht der ruimtelijke ordening Universiteit van Amsterdam en lid van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State

15.30 – 17.00

Inleiding Ruimtelijke Ordeningsrecht

(procedures en rechtsbescherming)

Mr. J. Hoekstra

lid van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State

19.00 – 22.00

Procederen in het Omgevingsrecht

Inleiding

Discussie

Alle onderdelen voor de 1ste opleidingsdag zijn huiswerkvrij

Mr. A.H.J. van den Biesen

advocaat Van den Biesen Boesveld Advocaten, Amsterdam

Mw. mr. E.C.M. Schippers

advocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., Den Haag

Mr. J. Hoekstra (voornoemd)

Prof. mr. N.S.J. Koeman (voornoemd)

Do 11 maart

09.30 – 12.30

Europees Omgevingsrecht

algemeen deel (exclusief natuurbeschermingsrecht)

Mr. dr. H.H.B. Vedder

universitair hoofddocent Europees en economisch recht Rijksuniversiteit Groningen

13.30 – 16.30

Natuurbeschermingsrecht (huisw. vrij)

flora- en faunawet

vogel- en habitatrichtlijn

natuurbeschermingswet

Mw. prof. mr. A.A. Freriks

advocaat AKD, Breda en hoogleraar dier en recht, Faculteit REBO, Universiteit Utrecht

Wo 7 april

9.45 – 12.45

Milieueffectrapportage

Mr. M.A.A. Soppe

advocaat KienhuisHoving Enschede

13.30 – 16.30

Afvalstoffenrecht en bodem; publiekrechtelijke aspecten

Mr. R.G.J. Laan

advocaat Van Diepen Van der Kroef Hoorn

Wo 28 april

9.45 – 12.45

Ruimtelijke Ordening; plannen rijk en provincie

(exclusief projectprocedures)

Mr. A.A.J. de Gier

universitair hoofddocent staats- en bestuursrecht, Instituut voor staats- en bestuursrecht Universiteit Utrecht

13.30 – 16.30

Tracewet en Infrastructuur

(inclusief projectprocedures)

Mr. H.J.M. Besselink

advocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, Den Haag

18.00 – 21.00

Ruimtelijke Ordening; vergunningen

(inclusief coördinatie van vergunningen)

Prof. mr. J. Struiksma

universitair docent staats- en bestuursrecht Vrije Universiteit Amsterdam

Wo 26 mei

09.45 – 12.45

Ruimtelijke Ordening; gemeentelijke plannen

Prof. mr. dr. A.G.A. Nijmeijer

hoogleraar omgevingsrecht Radboud Universiteit Nijmegen

13.30 – 16.30

Middagdeel vervalt - is verplaatst naar 28 april 18.00-21.00 uur

Wo 16 juni

09.45 – 12.45

Grondexploitatie

(inclusief WVG)

Mr. J. Hoekstra

voornoemd

13.30 – 16.30

Aansprakelijkheid

bij rechtmatige en onrechtmatige

overheidsdaad

Prof. mr. drs.  B.P.M. van Ravels

hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen en advocaat AKD Prinsen Van Wijmen, Breda

Wo 7 juli

09.45 – 12.45

Algemene regels en omgevingsvergunningen

(inclusief Wabo)

Mr. A. ten Veen

advocaat Stibbe Amsterdam

13.30 – 16.30

Geluid in Milieu en Ruimtelijke Ordening

(inclusief luchtvaartwetgeving)

Mr. F.P.J.M. Otten

advocaat CMS Derks Star Busmann Utrecht

Wo 8 september

09.45 – 12.45

Water in Milieu en Ruimtelijke Ordening

Mr. H.J.M. Havekes

Unie van Waterschappen, Den Haag

13.30 – 16.30

Lucht en geur in Milieu en Ruimtelijke Ordening

Mr. F.M.G.M. Leyendeckers

advocaat CMS Derks Star Busmann, Utrecht

Wo 13 oktober

09.45 – 12.45

Civielrechtelijke aansprakelijkheden in het omgevingsrecht

Mw. mr. L.F. Wiggers-Rust

raadsheer Gerechtshof Arnhem

13.30 – 16.30

Milieu in contractuele relaties

(inclusief bedrijfsovername)

Jhr. mr. H.C. van Geen

advocaat Allen & Overy, Amsterdam

Wo 10 november

09.45 – 12.45

Bestuursrechtelijke handhaving in het omgevingsrecht

toezicht; bestuursdwang; dwangsom intrekking vergunningen; bestuurlijke boete; gedoogproblematiek; rechtsbescherming bij handhaving en gedogen

Mw. mr. A.B. Blomberg

advocaat bij ngnb advocaten, Amsterdam en universitair hoofddocent omgevingsrecht Universiteit Utrecht

13.30 – 16.30

Strafrechtelijke handhaving

strafbaarstelling; WED; strafrechtelijke

aansprakelijkheid; uitsluitingsgronden;

bijzondere opsporingsbevoegdheden

Mw. dr. mr. C. Waling

advocaat Waling Advocaten, Den Haag

Wo 8 december

mondeling  examen

Elk  dagdeel van 3 uur bevat 15 minuten pauze

Wijzigingen voorbehouden