Programma Grotius specialisatieopleiding voorjaar 2011

CONCEPT
Programma VMA/Grotius specialisatieopleiding Ruimtelijke Ordenings- en Milieurecht, 5619

Periode:                                             maart 2011 - december 2011
Hoofddocenten:                               Prof. mr. N.S.J. Koeman
                                                             Mr. J. Hoekstra
Locatie 2 en 3 maart:                      Woudschoten Conferentiecentrum te Zeist
Locatie overige bijeenkomsten:   Park Plaza te Utrecht

Wo 2 maart

14.00 - 15.30

Inleiding Milieurecht
(procedures en rechtsbescherming)

15.30 - 17.00

Inleiding Ruimtelijke Ordeningsrecht
(procedures en rechtsbescherming)

19.00 - 22.00

Procederen in het Omgevingsrecht
Inleiding; Discussie

Do 3 maart

09.30 - 12.30

Europees Omgevingsrecht
algemeen deel (exclusief natuurbeschermingsrecht)

13.30 - 16.30

Natuurbeschermingsrecht
flora- en faunawet; vogel- en habitatrichtlijn; natuurbeschermingswet

Wo 23 maart

09.45 - 12.45

Milieueffectrapportage

13.30 - 16.30

Ruimtelijke Ordening; plannen rijk en provincie
(exclusief projectprocedures)

Wo 20 april

09.45 - 12.45

Geluid in Milieu en Ruimtelijke Ordening en externe veiligheid
(inclusief luchtvaartwetgeving)

13.30 - 16.30

Tracewet en Coördinatie
(inclusief versnellingsprocedures THW)

Wo 18 mei

09.45 - 12.45

Ruimtelijke Ordening; gemeentelijke plannen

13.30 - 16.30

Ruimtelijke Ordening; vergunningen
(inclusief coördinatie van vergunningen)

Wo 8 juni

09.45 - 12.45

Schadevergoeding bij rechtmatige en onrechtmatige overheidsdaad

13.30 - 16.30

Grondexploitatie

Wo 29 juni

09.45 - 12.45

Algemene regels en omgevingsvergunningen (inclusief Wabo)

13.30 - 16.30

Water in Milieu en Ruimtelijke Ordening

Wo 7 september

09.45 - 12.45

WVG en Onteigeningswet

13.30 - 16.30

Lucht en geur in Milieu en Ruimtelijke Ordening

Wo 5 oktober

09.45 - 12.45

Civielrechtelijke aansprakelijkheden in het omgevingsrecht

13.30 - 16.30

Milieu in contractuele relatie en bodem
(inclusief bedrijfsovername)

Wo 2 november

09.45 - 12.45

Bestuursrechtelijke handhaving in het omgevingsrecht
toezicht; bestuursdwang; dwangsom intrekking vergunningen; bestuurlijke boete; gedoogproblematiek; rechtsbescherming bij handhaving en gedogen

13.30 - 16.30

Strafrechtelijke handhaving
strafbaarstelling; WED; strafrechtelijke aansprakelijkheid; uitsluitingsgronden;bijzondere opsporingsbevoegdheden

Wo 7 december

mondeling examen

Elk  dagdeel van 3 uur bevat 15 minuten pauze
Wijzigingen voorbehouden