Grotius specialisatieopleiding Onderneming en aansprakelijkheid

Programma

De postacademische specialisatieopleiding Onderneming en aansprakelijkheid geeft in de praktijk toepasbare gespecialiseerde informatie over het aansprakelijkheidsrecht en met name over de voor ondernemingen belangrijke terreinen van aansprakelijkheid.

Tijdens de collegebijeenkomsten wordt op gevorderd niveau niet alleen een overzicht over de stof als geheel aangeboden, maar ook een verdiept inzicht in de kernbegrippen van dit rechtsgebied. De opleiding richt zich op de belangrijkste aspecten van aansprakelijkheid voor juristen die werkzaam zijn in en voor ondernemingen.

Thema’s die onder meer aan bod komen:

 • Contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor zaken, stoffen en producten alsook voor personen
 • Werkgeversaansprakelijkheid voor arbeidsongevallen en beroepsziekten
 • Aansprakelijkheid en contract; wanprestatie, ingebrekestelling, ontbinding, aansprakelijkheidsbeperkende of -verhogende bedingen
 • Bestuurdersaansprakelijkheid in en buiten faillissement
 • Overheidsaansprakelijkheid in het bijzonder aansprakelijkheid van de overheid wegens onrechtmatige besluiten
 • Aansprakelijkheid van de financiële sectorbank/dienstverleners
 • Prospectusaansprakelijkheid
 • Schadevergoedingsrecht; causaliteit, medeschuld, eigen schuld, regres, schadebegroting en schadevaststelling
 • Public interest litigation
 • Verzekering en aansprakelijkheid
 • Collectief procederen in massaschadezaken, specifieke zaken van procederen in aansprakelijkheidszaken

Frequentie en planning

Hierboven vindt u het conceptprogramma van de voorjaarsopleiding 2024.

Waardering opleiding door deelnemers

Onze deelnemers waarderen deze opleiding met een 8.

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor advocaten, bedrijfsjuristen, verzekeringsjuristen, bankjuristen, leden van de rechterlijke macht en andere juristen die te maken hebben met het aansprakelijkheidsrecht. Deelnemers dienen minimaal 3 jaar in de praktijk werkzaam te zijn en een gedegen basiskennis van het betreffende rechtsgebied te hebben.

Examenvorm

Het examen wordt afgenomen aan de hand van een casus.

Hoofddocenten

De hoofddocenten van de opleiding zijn:
Mw. prof. mr. C.J.M. Klaassen, hoogleraar burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht, Radboud Universiteit 
Mr. A.Ch.H. Franken, partner aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, NautaDutilh, Amsterdam

Interesse en inschrijving

Wanneer u geïnteresseerd bent in deze opleiding, kunt u dat aangeven via de rode knop hieronder. U wordt dan vrijblijvend op de lijst van geïnteresseerden geplaatst.
U ontvangt hiervan een aparte bevestiging.

Wanneer de inschrijving voor de opleiding wordt opengesteld, benaderen wij geïnteresseerden op deze lijst per email. Dit is doorgaans ongeveer vier maanden vóór de geplande start, en op basis van volgorde aanmelding. Als u wilt deelnemen aan de opleiding, kunt u zich inschrijven via het in de email bijgevoegde deelnameformulier. Grotius Academie hecht daarnaast veel waarde aan persoonlijke afstemming, daartoe nemen wij, bij het uitblijven van een reactie, ook graag aanvullend telefonisch contact op.

Voor meer informatie over de Grotius specialisatieopleidingen klik hier