Grotius specialisatieopleiding Onroerend goed

Programma
De opleiding geeft in de praktijk toepasbare gespecialiseerde informatie over het Onroerend goed en biedt op gevorderd niveau zowel een overzicht over de stof als geheel als een verdiept inzicht in de kernbegrippen van dit rechtsgebied.

In het programma staat de privaatrechtelijke component voorop. Het accent ligt op de actuele praktijk. In de opleiding komen zeer uitgebreid aan de orde: koop,levering, huur, financiering en zekerheden en fiscaliteit.

Zie de zijbalk voor het meest recente (concept)programma. De opleiding wordt twee keer per jaar aangeboden.

Doelgroep en toelatingscriteria
De opleiding is bedoeld voor advocaten, (kandidaat)notarissen, belastingadviseurs, bankjuristen, bedrijfsjuristen, leden van de rechterlijke macht en andere juristen die met onroerend goed te maken hebben

U dient reeds 3 jaren of langer in de praktijk werkzaam te zijn en een gedegen basiskennis van het onroerend goed te hebben.

Examenvorm
Het examen wordt afgenomen aan de hand van 3 (per deelnemer verschillende) onderwerpen uit het programma.

Hoofddocenten
De hoofddocenten van de opleiding zijn:
Prof. mr. S.E. Bartels, hoogleraar burgerlijk recht, Radboud Universiteit 
Prof. mr. F.J. Vonck, hoogleraar notarieel goederenrecht VU, professional support laywer Loyens & Loeff, Amsterdam

Aanmeldingsprocedure
Indien u zich aanmeldt, wordt u op de lijst van geïnteresseerden voor de opleiding geplaatst. Uw aanmelding is vrijblijvend. U ontvangt een bevestiging van uw aanmelding waarin wordt aangegeven wanneer u naar verwachting wordt uitgenodigd voor de opleiding.

knop aanmelden

Voor meer informatie over de Grotius specialisatieopleidingen klik hier