LSA/Grotius specialisatieopleiding Personenschade

Programma

De postacademische LSA/Grotius specialisatieopleiding Personenschade geeft voor de praktijk zeer toepasbare gespecialiseerde informatie over de verschillende onderdelen van het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht. Daarbij wordt eveneens aandacht besteed aan voor de rechtspersonenpraktijk relevante belendende onderwerpen zoals bijvoorbeeld verzekering en de verhouding tot sociale zekerheid.

De opleiding biedt op gevorderd niveau zowel een overzicht over de stof als geheel als een verdiept inzicht in de kernbegrippen van dit rechtsgebied. Daarbij wordt niet alleen op het geldende recht in deelgebieden, maar ook op de samenhang van die gebieden en de rechtsontwikkeling, geconcentreerd.

Waardering opleiding door deelnemers

Onze deelnemers waarderen deze opleiding met een 8,6.

Frequentie en planning

Deze opleiding wordt doorgaans één keer per jaar aangeboden. We bieden de opleiding in het najaar van 2024 weer aan. Hierboven vindt u het programma van de najaarsopleiding 2024.

Doelgroep en toelatingscriteria

De opleiding is in eerste instantie bedoeld voor aspirant-leden van de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA). U dient tenminste twee jaar relevante werkervaring te hebben op het gebied van personenschade en de stage verklaring te hebben behaald. U dient bovendien een gedegen basiskennis te hebben van het algemene privaat- en aansprakelijkheidsrecht.
Daarnaast staat de opleiding ook open voor verzekeringsjuristen, bedrijfsjuristen, leden van de rechterlijke macht en andere juristen die met personenschade te maken hebben. In dat geval dient u tenminste drie jaar relevante werkervaring op het gebied van personenschade te hebben. U dient bovendien een gedegen basiskennis te hebben van het algemene privaat- en aansprakelijkheidsrecht.

Bij plaatsing als deelnemer voor de opleiding hebben aspirant-leden van de LSA voorrang.

Voortoets

Voor deelname aan de opleiding dient u een voortoets met voldoende resultaat af te leggen. De kosten hiervan bedragen € 150 (excl. BTW).

Voor de opleiding die in het najaar van 2024 gepland staat van start te gaan, vindt de voortoets plaats op vrijdag 24 mei van 14.00-16.00 uur in Nijmegen.

Indien een deelnemer de voortoets met voldoende resultaat heeft behaald dient deze aan de aansluitende opleiding deel te nemen, tenzij de deelnemer niet aan de opleiding kan deelnemen omdat deze voltekend is. Slechts bij uitzondering kan een deelnemer na het behalen van de voortoets éénmaal de deelname aan de aansluitende opleiding opschorten.

Doel

De doelstelling van de opleiding is ervoor zorg te dragen dat advocaten met ervaring op het gebied van personenschade zich ontwikkelen tot specialisten in het personenschaderecht. Daarnaast staat de opleiding ook open voor verzekeringsjuristen, bedrijfsjuristen, leden van de rechterlijke macht en andere juristen die met personenschade te maken hebben. Het gaat daarbij om een grondige verdieping in verschillende onderdelen van het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, alsmede in voor de personenschadepraktijk relevante belendende onderwerpen (zoals bijv. verzekering en de verhouding tot sociale zekerheid).

Succesvolle afronding van de opleiding is een van de eisen waaraan een aspirant LSA-lid moet voldoen om toegang tot het lidmaatschap van de LSA te verkrijgen.

Examenvorm

Het examen wordt afgenomen aan de hand van een casus.

Hoofddocenten

De hoofddocenten van de opleiding zijn:
Prof. mr. C.J.M. Klaassen, hoogleraar burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht, Radboud Universiteit
Prof. mr. S.D. Lindenbergh, hoogleraar privaatrecht Erasmus Universiteit Rotterdam

Interesse en inschrijving

Wanneer u geïnteresseerd bent in deze opleiding, kunt u dat aangeven via de rode knop hieronder. U wordt dan vrijblijvend op de lijst van geïnteresseerden geplaatst.
U ontvangt hiervan een aparte bevestiging.

Wanneer de inschrijving voor de opleiding wordt opengesteld, benaderen wij geïnteresseerden op deze lijst per email. Dit is vanwege de verplichte voortoets ongeveer zes maanden vóór de geplande start, en op basis van volgorde aanmelding. Als u wilt deelnemen aan de opleiding, kunt u zich inschrijven via het in de email bijgevoegde deelnameformulier. Grotius Academie hecht daarnaast veel waarde aan persoonlijke afstemming, daartoe nemen wij, bij het uitblijven van een reactie, ook graag aanvullend telefonisch contact op.

Voor meer informatie over de Grotius specialisatieopleidingen klik hier