Modelprogramma LSA/Grotius specialisatieopleiding Personenschade

Hoofddocenten: Mw. prof. mr. C.J.M. Klaassen en Prof. mr. S.D. Lindenbergh

Dag 1

13.30-16.30

Aansprakelijkheid algemeen

19.00-22.00

Aansprakelijkheid voor arbeidsongevallen en beroepsziekten, goed werkgeverschap. Art. 7:658 BW en 7:611 BW

Dag 2

09.30-12.30

Bewijs en aansprakelijkheid (m.n. bewijslastverdeling bij vestiging aansprakelijkheid)

13.30-16.30

Verkeersaansprakelijkheid (6:162, 185 WVW en internationale aspecten)

Dag 3

09.45-12.45

Medische aansprakelijkheid

13.30-16.30

Causaliteit, eigen schuld en medeschuld

Dag 4

09.45-12.45

Schade I:

- algemeen (begrip schade en structuur schadevergoedingsrecht; onderscheid vermogensschade/ander nadeel)

- schade van derden (werking van 107, 107a en 108; Kruithof-problematiek; 
  shock- en affectieschade)

13.30-16.30

Schade II:
verlies arbeidsvermogen (omvang, relevante factoren, bewijs), schadebeperking, voordeeltoerekening

Dag 5

09.45-12.45

Schade III:
verlies arbeidsvermogen: rol arbeidsdeskundige, reïntegratie

13.30-16.30

Schade IV:
schadestaat en berekening (voorbereiden en opstellen schadestaat)

Dag 6

09.45-12.45

Schade V:
schadestaat en berekening (vervolg)
(voorbereiden en opstellen schadestaat; kritisch lezen van een schadeberekening)

13.30-16.30

Schade VI:
schade zelfstandigen / fiscale aspecten

Dag 7

09.45-12.45

Schade VII:
immateriële schade (gevallen waarin; uitwerking “andere persoonsaantastingen”; Wrongful Life en andere voortplantingskwesties; omvang; 6:106 lid 2)

13.30-16.30

Schade VIII:
overlijdensschade (kosten lijkbezorging; derving levensonderhoud; berekening)

Dag 8

09.45-12.45

Schade IX:
enkele schadeposten en verjaring (wettelijke rente, buitengerechtelijke kosten)

13.30-16.30

Verzekeringsrecht en WAM
(relevantie verzekeringsrecht voor de letselschadepraktijk)

Dag 9

09.45-12.45

Het medisch traject (hoe krijg je een bruikbaar deskundigenrapport: benoeming deskundige, vraagstelling, verslaglegging)

13.30-16.30

Sociale voorzieningen / PGB

Dag 10

09.45-12.45

De behandeling van letselschadezaken in en buiten rechte; enkele praktische aspecten (vaststellingsovereenkomst; tactisch procederen)

13.30-16.30

Actualiteiten aansprakelijkheid en schadevergoeding

Elk dagdeel van 3 uur bevat 15 minuten pauze
Wijzigingen voorbehouden