Programma LSA/Grotius specialisatieopleiding Personenschade

Programma LSA/Grotius specialisatieopleiding Personenschade, 5611

Periode                                   : september 2010 - juni 2011
Hoofddocenten                     : Mw. prof. mr. C.J.M. Klaassen Prof. mr. S.D. Lindenbergh
Locatie  13 en 14 september : Woudschoten Conferentiecentrum te Zeist
Locatie overige bijeenkomsten: Park Plaza Utrecht

Ma 13 september

14.00-17.00

Aansprakelijkheid algemeen

Prof. mr. W.H. van Boom

hoogleraar privaatrecht, EUR

19.00-22.00

Verkeersaansprakelijkheid (6:162, 185 WVW en internationale aspecten)

Mr. G.C. Endedijk
advocaat DLA Piper NV, Amsterdam

Di 14 september

09.30-12.30

Bewijs en aansprakelijkheid (m.n. bewijslastverdeling bij vestiging aansprakelijkheid)

Prof. mr. I. Giesen
hoogleraar privaatrecht, Universiteit
Utrecht (Molengraaff Instituut)

13.30-16.30

Aansprakelijkheid voor arbeidsongevallen en beroepsziekten, goed werkgeverschap. Art. 7:658 BW
en 7:611 BW

Mw. prof. mr. C.J. M. Klaassen
hoogleraar burgerlijk recht en
burgerlijk procesrecht, Radboud
Universiteit Nijmegen

Di 12 oktober

09.45-12.45

Medische aansprakelijkheid

Mw. mr. J. Meyst-Michels
advocaat Van Benthem & Keulen
Advocaten Utrecht

13.30-16.30

Causaliteit, eigen schuld en medeschuld

Mw. prof. mr. C.J.M. Klaassen
hoogleraar burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht, Radboud Universiteit Nijmegen

Di 9 november

09.45-12.45

Schade I:
- algemeen (begrip schade en structuur schadevergoedingsrecht; onderscheid 
  vermogensschade/ander nadeel)
- schade van derden (werking van 107, 107a en 108; Kruithof-problematiek; 
  shock- en affectieschade)

Prof. mr. S.D. Lindenbergh
hoogleraar privaatrecht Erasmus
Universiteit Rotterdam

13.30-16.30

Schade II:
verlies arbeidsvermogen (omvang, relevante factoren, bewijs), schadebeperking, voordeeltoerekening

Mr. M.R. Lauxtermann
advocaat / partner AKD, Rotterdam

Di 14 december

09.45-12.45

Schade III:
verlies arbeidsvermogen: rol arbeidsdeskundige, reïntegratie

J.A.J. Wouters
registerarbeidsdeskundige en ergonoom Bureau Terzet, Leusden

13.30-16.30

Schade IV:
schadestaat en berekening (voorbereiden en opstellen schadestaat)

Mw. J. Laumen
rekenkundige en arbeidsdeskundige
Laumen Expertise, Ede

Di 18 januari 2011

09.45-12.45

Schade V:
schadestaat en berekening, vervolg (voorbereiden en opstellen schadestaat; kritisch lezen van een schadeberekening)

Mw. J. Laumen

Voornoemd

Mr. P. Meijer
advocaat Mens Advocaten Rotterdam

13.30-16.30

Schade VI:
Schade zelfstandigen / fiscale aspecten

Drs. M.J. van der Eijk
econoom bij Van Dalen & Van der Eijk bv
Mr. R.Ph. Elzas
advocaat kantoor Dirkzwager, Arnhem

Di 15 februari

09.45-12.45

Schade VII:
Immateriële schade (gevallen waarin; uitwerking "andere persoonsaantastingen"; Wrongful Life en andere voortplantingskwesties; omvang; 6:106 lid 2)

Prof. mr. S.D. Lindenbergh
voornoemd

13.30-16.30

Schade VIII:
overlijdensschade (kosten lijkbezorging; derving levensonderhoud; berekening)

Mr. J.M. Tromp
advocaat Maarten Tromp Advocaten, Rotterdam

Di 22 maart

09.45-12.45

Schade IX:
enkele schadeposten en verjaring (wettelijke rente, buitengerechtelijke kosten)

Mr. Chr. H. van Dijk
advocaat Kennedy van der Laan, Amsterdam

13.30 -16.30

Verzekeringsrecht en WAM
(relevantie verzekeringsrecht voor de letselschadepraktijk)

Prof. mr. J.H. Wansink
hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam

Di 19 april

09.45-12.45

Het medisch traject (hoe krijg je een bruikbaar deskundigenrapport: benoeming deskundige, vraagstelling, verslaglegging)

Prof. mr. A.J. Akkermans
hoogleraar Vrije Universiteit, Amsterdam

13.30-16.30

Sociale voorzieningen / PGB

Mr. dr. M.F. Vermaat
advocaat Van der Woude De Graaf advocaten, Amsterdam

Di 17 mei

09.45-12.45

De behandeling van letselschadezaken in en buiten rechte; enkele praktische aspecten (vaststellingsovereenkomst; tactisch procederen); alternatieve geschilbeslechting; deelgeschillenregeling

Mw. mr. M.C.J. Peters
advocaat Hekkelman Advocaten Arnhem

13.30-16.30

Actualiteiten aansprakelijkheid en schadevergoeding

Prof. mr. T. Hartlief
hoogleraar privaatrecht, Universiteit Maastricht

Di 14 juni

Examen

Elk dagdeel van 3 uur bevat 15 minuten pauze
Wijzigingen voorbehoudenvignet

55