Grotius specialisatieopleiding Vennootschaps- en Ondernemingsrecht

Programma
De opleiding geeft in de praktijk toepasbare gespecialiseerde informatie over het vennootschaps- en ondernemingsrecht en biedt op gevorderd niveau zowel een overzicht over de stof als geheel als een verdiept inzicht in de kernbegrippen van dit rechtsgebied.

In de opleiding komen onder meer aan de orde: kapitaalbescherming, besluitvorming, personenvennootschappen, rechtspersoon en aansprakelijkheid, certificering van aandelen, openbare biedingen, beschermingsconstructies, enquêterecht, concernrecht, tegenstrijdige belangen en (geschillen tussen) aandeelhouders.

Doelgroep en toelatingscriteria
De opleiding is bedoeld voor advocaten, bedrijfsjuristen, leden van de rechterlijke macht en andere juristen die met vennootschaps- en ondernemingsrecht te maken hebben.
U dient reeds 3 jaren of langer in de praktijk werkzaam te zijn en een gedegen basiskennis van het vennootschaps- en ondernemingsrecht te hebben.

Examenvorm
Het examen wordt afgenomen aan de hand van 6 (per deelnemer verschillende) onderwerpen uit het programma.

Hoofddocenten
De hoofddocenten van de opleiding zijn:
Mr. J.A.M. ten Berg, Of counsel AKD
Mw. prof. mr. C.D.J. Bulten, hoogleraar ondernemingsrecht
Radboud Universiteit

Aanmeldingsprocedure
Indien u zich aanmeldt, wordt u op de lijst van geïnteresseerden voor de opleiding geplaatst. Uw aanmelding is vrijblijvend. U ontvangt een bevestiging van uw aanmelding waarin wordt aangegeven wanneer u naar verwachting wordt uitgenodigd voor de opleiding.

knop aanmelden

Voor meer informatie over de Grotius specialisatieopleidingen klik hier