Grotius specialisatieopleiding Vennootschaps- en ondernemingsrecht

Programma

De postacademische specialisatieopleiding Vennootschaps- en ondernemingsrecht geeft in de praktijk toepasbare gespecialiseerde informatie over het vennootschaps- en ondernemingsrecht en biedt op gevorderd niveau zowel een overzicht over de stof als geheel als een verdiept inzicht in de kernbegrippen van dit rechtsgebied.

In de opleiding komen onder meer aan de orde:

  • kapitaalbescherming
  • besluitvorming
  • personenvennootschappen
  • rechtspersoon en aansprakelijkheid
  • certificering van aandelen
  • openbare biedingen
  • beschermingsconstructies
  • enquêterecht
  • concernrecht
  • tegenstrijdige belangen en (geschillen tussen) aandeelhouders

Frequentie en planning

Deze opleiding wordt één keer per jaar aangeboden, in het najaar

Doelgroep en toelatingscriteria

De opleiding is bedoeld voor advocaten, bedrijfsjuristen, leden van de rechterlijke macht en andere juristen die met vennootschaps- en ondernemingsrecht te maken hebben.
Deelnemers dienen minimaal 3 jaar in de praktijk werkzaam te zijn en een gedegen basiskennis van het vennootschaps- en ondernemingsrecht te hebben.

Examenvorm

Het examen wordt afgenomen aan de hand van 6 (per deelnemer verschillende) onderwerpen uit het programma.

Hoofddocenten

De hoofddocenten van de opleiding zijn:
Mr. J.A.M. ten Berg, Of counsel AKD
Prof. mr. C.D.J. Bulten, hoogleraar ondernemingsrecht
Radboud Universiteit

Interesse en inschrijving

Wanneer u geïnteresseerd bent in deze opleiding, kunt u dat aangeven via de rode knop hieronder. U wordt dan vrijblijvend op de lijst van geïnteresseerden geplaatst.
U ontvangt hiervan een aparte bevestiging.

Wanneer de inschrijving voor de opleiding wordt opengesteld, benaderen wij geïnteresseerden op deze lijst per email. Dit is doorgaans ongeveer vier maanden vóór de geplande start, en op basis van volgorde aanmelding. Als u wilt deelnemen aan de opleiding, kunt u zich inschrijven via het in de email bijgevoegde deelnameformulier.

Voor meer informatie over de Grotius specialisatieopleidingen klik hier