Modelprogramma Grotius specialisatieopleiding Vennootschaps- en Ondernemingsrecht

Hoofddocenten: Mr. J.A.M. ten Berg en Mr. A.F.J.A. Leijten

Dag 1

14.00 - 17.00

Kapitaalbescherming bij oprichting
Voorfase, oprichtingshandeling

19.00 - 22.00

Kapitaalbescherming na oprichting
Kapitaalbeschermingrecht: inbreng na oprichting, dividend, nachgründung, etc

Dag 2

09.30 - 12.30

Corporate Governance                                    huiswerkvrij

13.30 - 16.30

Aandelen en effecten
Soorten aandelen en effecten

Dag 3

09.45 - 12.45

Besluitvorming en vertegenwoordiging
Besluitvormingsprocedures, ongeldigheid van besluiten; vertegenwoordiging van rechtspersonen

13.30 - 16.30

Belangenvermenging en tegenstrijdig belang        
Regelgeving en rechtspraak op het terrein van tegenstrijdige belangen

Dag 4

09.45 - 12.45

Aandeelhouders - en stemovereenkomsten
Soorten en doeleinden van deze overeenkomsten, rechtsgeldigheid, vennootschappelijke werking

13.30 - 16.30

Personenvennootschappen
(Nieuwe) regeling voor de v.o.f., de maatschap en de c.v.

Dag 5

09.45 - 12.45

Rechtspersoon en aansprakelijkheid I
Interne aansprakelijkheid: incl in faillissement en bestuurdersaansprakelijkheid

13.30 - 16.30

Rechtspersoon en aansprakelijkheid II
Externe aansprakelijkheid: vrijwillig en onvrijwillig

Dag 6

09.45 - 12.45

Juridische fusie en juridische splitsing
Fusie en splitsingsvarianten, procedures, rechtsbetrekkingen etc.

13.30 - 16.30

Verantwoordelijkheden voor de jaarrekening        
Verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Dag 7

09.45 - 12.45

Certificering van aandelen
Certificering, met name rondom opvolging van kapitaalverschaffers

13.30 - 16.30

Stichting en vereniging in het ondernemingsrecht
Stichting en vereniging en belangrijke verschillen met NV en BV; gebruik van deze rechtsvormen in het ondernemingsrecht

Dag 8

09.45 - 12.45

Openbare biedingen en verplicht bod
inclusief uitkoop

13.30 - 16.30

Beschermingsconstructies
Juridische vormgeving, geldigheid en houdbaarheid; relevante regelgeving

Dag 9

09.45 - 12.45

Enquêterecht
Enquêteprocedure en uitspraken van de ondernemingskamer; doeleinden en gebruik van enquêterecht

13.30 - 16.30

Medezeggenschapsrecht

Dag 10

09.45 - 12.45

Concernrecht
Feitelijke organisatie en werkwijze van groepsstructuren en de juridische duiding daarvan (organisatierecht, instructierecht, vertegenwoordiging, aansprakelijkheid, etc.)

13.30 - 16.30

Geschillen tussen aandeelhouders
Wettelijke geschillenregeling, andere procedures
en contractuele geschillenclausules

Mondeling examen

Elk dagdeel van 3 uur bevat 15 minutenpauze  
Wijzigingen voorbehouden